Grafen – ett material för framtidens trafiklösningar

I en studie som Chalmers Industriteknik genomfört på uppdrag av norska Statens Vegvesen framkommer att supermaterialet grafen har många potentiella användnings­områden för transportinfrastrukturen.

Förstudie kring norsk väginfrastruktur

Norska Statens Vegevesen vände sig till Chalmers Industriteknik för att genomföra en förstudie inom ramen för ett större forsknings- och utvecklingsprojekt kring norsk väginfrastruktur. Målet med studien var att koppla myndighetens framtida utmaningar med lösningar som skulle kunna förbättras med hjälp av grafenmaterial. Projektet inleddes med en workshop med deltagare från Chalmers och Statens Vegvesen, med syfte att identifiera och rangordna dessa utmaningar och hitta de mest relevanta fokusområdena.

En omfattande litteraturstudie genomfördes sedan inom områdena:

  1. Konstruktionsmaterial
  2. Sensorer för mätning av omgivande miljö
  3. Energiskördning
  4. Värmeöverföring i vägar
  5. Ytbeläggningar
  6. Kommunikation fordon till fordon

– Det visade sig att det finns många viktiga tillämpningar för Statens Vegvesen där grafen skulle kunna användas, när dessa är färdigutvecklade. Det är väldigt roligt att de gått vidare med forskningssamarbete tillsammans med Chalmers inom grafenförstärkt konstruktionsmaterial, säger Helena Theander, gruppchef på Chalmers Industriteknik och en av författarna till rapporten.

Projektet tog också fram en roadmap för vart och ett av de aktuella områdena, baserat på publika marknadsundersökningar, litteratur och diskussioner med europeisk grafenexpertis.

Slutligen gav författarna några förslag på områden där Statens Vegvesen bör prioritera sin grafenforskning. Bland förslagen nämns bland annat att använda grafen som ytbeläggning för att förhindra oxidation och rost, samt att förstärka byggnadsmaterial med grafenkompositer.

Rapporten ”Graphene feasibility study and foresight study for transport infrastructures” är öppen och tillgänglig för alla som vill veta mer om grafentillämpningar inom transportområdet.

Läs hela rapporten på Norskt Vegvesens webbplats

Andra projekt

Färdplan för grafen i energitillämpningar

Grafen har potential att användas i många olika energitillämpningar. Under 2019 tog vi fram en färdplan för grafen i energitillämpningar inom svensk industri under perioden 2020-2030. Den innehåller förslag till…

Big Science Sweden (BiSS)

Big Science Sweden (BiSS) syftar till att stärka Sveriges förmåga och resurser för att utveckla och leverera avancerad teknik och till storskaliga forskningsanläggningar där Sverige deltar. Chalmers Industriteknik leder, på…

Färre halkolyckor med automatiserat underhåll

Forskning om autonoma arbetsfordon ska ge bättre vägbanor för gång- och cykeltrafikanter.

Skottsäkra sköldar

Chalmers Industriteknik genomför ett projekt tillsammans med Saintpro och 2D fab, där målsättningen är att utveckla en skottsäker sköld med materialet grafen. Grafenet tillsätts i polykarbonat (PC), vilket resulterar i…

Grafen i innebandyklubbor

I projektet Grafen i innebandyblad, ska bladen förstärkas genom att grafen i polyeten och polypropylene tillsätts. Bladen ska bli styvare men ha oförändrad vikt.

Affärssutvecklare för Elektronik

Graphene Flagship* har åtta affärsutvecklare som täcker olika teknikområden. Lilei Ye på Chalmers Industriteknik ansvarar för elektronikområdet.

Graphene Flagship – Innovation

Graphene Flagship* är ett av tre så kallade Future and Emerging Technology (FET) flaggskepp, finansierat av Europeiska kommissionen, med 145 konsortiepartners från 21…

SILLA – En förstudie om nya möjligheter för sill som livsmedel

Projekt SILLA riktar sig till mycket unga konsumenter, för att skapa en vana vid att äta sill till vardags redan under de första levnadsåren. Det finns flera utmaningar som behöver…

Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Grafen i värmepumpar och för energilagring

SaltX Technology (tidigare ClimateWell) har utvecklat en banbrytande teknik med vilken energi kan lagras i salt och därefter återvinnas…