Material- och processproblem

Vi utreder materialrelaterade produkt- och produktionsproblem, identifierar orsaker och föreslår lösningar. Vilket problem kan vi hjälpa dig med?

Problemlösning i produktion

Produktionsstopp och kvalitetsproblem är kostsamma och kan orsaka problem i kundrelationer. Genom åren har vi arbetat med och löst många olika produktions- och materialrelaterade problem för många olika företag.  Vi har bred och hög kompetens inom materialteknik,  erfarenhet av trouble-shooting i industriella miljöer och tillgång till avancerad utrustning för materialanalys, exempelvis hela Chalmers maskinpark.

Vi erbjuder:

  • Utredningar/trouble-shooting – orsaksanalys och förslag på möjliga lösningar på produkt- eller produktionsproblem
  • Praktisk utvärdering av föreslagna lösningar
  • Kvalitetssäkring vid implementering av vald lösning

Kent Rundgren

Kontakta mig

Relaterade projekt

Korrosionsbeständiga svetshjul

Att korroderande svetshjul byttes mot kerambelagda komponenter löste produktionsproblem.

Relaterade nyheter

Det här är Marie-Louise!

Med sin kunskap och sin nyfikenhet för smarta lösningar bidrar Marie-Louise till nya innovationer och en mer hållbar morgondag. Hennes insikter från arbetet är också värdefulla för policyutveckling när det…

18 mars

Det här är Johan!

Johan har stor erfarenhet av materialutveckling inom flera industriella segment. Med hållbarhet som en tydlig ledstjärna strävar han strävar alltid efter att hitta nya alternativ till material och råvaror.

11 mars