Material- och processproblem

Vi utreder materialrelaterade produkt- och produktionsproblem, identifierar orsaker och föreslår lösningar. Vilket problem kan vi hjälpa dig med?

Problemlösning i produktion

Produktionsstopp och kvalitetsproblem är kostsamma och kan orsaka problem i kundrelationer. Genom åren har vi arbetat med och löst många olika produktions- och materialrelaterade problem för många olika företag.  Vi har bred och hög kompetens inom materialteknik,  erfarenhet av trouble-shooting i industriella miljöer och tillgång till avancerad utrustning för materialanalys, exempelvis hela Chalmers maskinpark.

Vi erbjuder:

  • Utredningar/trouble-shooting – orsaksanalys och förslag på möjliga lösningar på produkt- eller produktionsproblem
  • Praktisk utvärdering av föreslagna lösningar
  • Kvalitetssäkring vid implementering av vald lösning

Kent Rundgren

Kontakta mig

Relaterade projekt

Korrosionsbeständiga svetshjul

Att korroderande svetshjul byttes mot kerambelagda komponenter löste produktionsproblem.