Fossilfritt alternativ

Öka hållbarheten i ditt affärserbjudande genom att byta ut fossilbaserade mot förnyelsebara material i produkter eller förpackningar. Vi hjälper dig från idé till produktion.

Förnybart för framtiden

Vi har en god översikt över kommersiellt tillgängliga förnybara material, egenskapsprofiler och prisbild och hjälper dig med utvärdering av förnybara alternativ – från leverantörskontakter till utvärdering i produkt och produktion.

Chalmers Industriteknik deltar bland annat i innovationsprojektet ”Lim och färg för en fossilfri byggd miljö” tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden, Johanneberg Science Park samt ett flertal företag som exempelvis Perstorp och Akzo Nobel. Projektet ska utveckla biobaserade komponenter för limmer och färger, som bland annat ska användas för byggsatsningar som Fossilfri förskola inom Göteborgs stad.

Vi kan:

  • identifiera och rekommendera kommersiellt tillgängliga fossilfria alternativmaterial
  • utvärdera alternativmaterial i produkter och produktion
  • utveckla alternativ produktdesign/produktionsmetod för materialet.
  • utveckla skräddarsydda biobaserade material
  • ge stöd till offentlig sektor när det gäller utformning av krav för upphandling av resurseffektiva produkter.

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Kontakta mig

Relaterade projekt

KNOGA

Kostnads- och riskfördelning mellan nyckelaktörer för fossiloberoende långväga godstransporter på väg.

Biobaserade filament för Additiv Tillverkning

Det övergripande målet är att ta fram PLA baserat från svensk skogsråvara, närmare bestämt sidoströmmar som idag inte används från skogs- och massaindustrin. Inom ramen för projektet vill man även…

Biobaserade material i bilar

Det övergripande målet är att ta fram PLA baserat från svensk skogsråvara, närmare bestämt sidoströmmar som idag inte används från skogs- och massaindustrin.

Relaterade nyheter

Veckans fråga med Golaleh. Bränsleceller och vätgas, är det framtiden?

Kan bränsleceller och vätgas skapa en fossilfri tillväxt? Vad saknas för att vätgaskedjan ska lyckas? För att nå våra klimatmål krävs innovativa redskap. Här kan vätgas spela en viktig roll…

22 april

Ökad dialog för en snabbare omställning till biobaserad plast

Chalmers Industriteknik driver tillsammans Bengt Dahlgren och Johanneberg Science Park ett Vinnovafinansierat projekt som ämnar att sprida kunskap om biobaserade plaster och samtidig skapa möjligheter för en ökad dialog mellan olika aktörer…

18 mars

Det här är Marie-Louise!

Med sin kunskap och sin nyfikenhet för smarta lösningar bidrar Marie-Louise till nya innovationer och en mer hållbar morgondag. Hennes insikter från arbetet är också värdefulla för policyutveckling när det…

18 mars

Ställ om till fossilfri och hållbar produktion

Låt oss utvärdera hur din verksamhet kan bli mer hållbar genom att byta ut fossilbaserade mot förnyelsebara material. Vi kan hjälpa till från idé till produktion.

02 juli