Fossilfritt alternativ

Öka hållbarheten i ditt affärserbjudande genom att byta ut fossilbaserade mot förnyelsebara material i produkter eller förpackningar. Vi hjälper dig från idé till produktion.

Förnybart för framtiden

Vi har en god översikt över kommersiellt tillgängliga förnybara material, egenskapsprofiler och prisbild och hjälper dig med utvärdering av förnybara alternativ – från leverantörskontakter till utvärdering i produkt och produktion.

Chalmers Industriteknik deltar bland annat i innovationsprojektet ”Lim och färg för en fossilfri byggd miljö” tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden, Johanneberg Science Park samt ett flertal företag som exempelvis Perstorp och Akzo Nobel. Projektet ska utveckla biobaserade komponenter för limmer och färger, som bland annat ska användas för byggsatsningar som Fossilfri förskola inom Göteborgs stad.

Vi kan:

  • identifiera och rekommendera kommersiellt tillgängliga fossilfria alternativmaterial
  • utvärdera alternativmaterial i produkter och produktion
  • utveckla alternativ produktdesign/produktionsmetod för materialet.
  • utveckla skräddarsydda biobaserade material
  • ge stöd till offentlig sektor när det gäller utformning av krav för upphandling av resurseffektiva produkter.

Camilla Johansson

Kontakta mig

Relaterade projekt

Insamlingssystem för elbilsbatterier

Försäljningen av el- och laddhybridbilar har ökat kraftigt de senaste åren, både globalt och i Sverige. Gemensamt för dessa biltyper är att de alla innehåller ett batteri för framdrift. Det…

Relaterade nyheter

Ställ om till fossilfri och hållbar produktion

Låt oss utvärdera hur din verksamhet kan bli mer hållbar genom att byta ut fossilbaserade mot förnyelsebara material. Vi kan hjälpa till från idé till produktion.

02 juli