Fossilfritt alternativ

Öka hållbarheten i ditt affärserbjudande genom att byta ut fossilbaserade mot förnyelsebara material i produkter eller förpackningar. Vi hjälper dig från idé till produktion.

Förnybart för framtiden

Vi har en god översikt över kommersiellt tillgängliga förnybara material, egenskapsprofiler och prisbild och hjälper dig med utvärdering av förnybara alternativ – från leverantörskontakter till utvärdering i produkt och produktion.

Vi kan:

  • identifiera och rekommendera kommersiellt tillgängliga fossilfria alternativmaterial.
  • utvärdera alternativmaterial i produkt och produktion.
  • utveckla alternativ produktdesign/produktionsmetod för materialet.

Camilla Johansson

Kontakta mig