Affärsmodeller och värdekedjor

Supply Chain Management har aldrig varit så viktigt som nu.

Full koll på hela värdekedjan

Cirkulär ekonomi kräver förståelse för hela värdekedjan, ökat samarbete mellan kunder och leverantörer och en djup förståelse för materialflöden. En värdekedja blir aldrig helt cirkulär så länge  inte alla jobbar i samma riktning. Supply Chain Management har aldrig varit så viktigt som nu.

Kontakta mig

Relaterade projekt

SLEEP

Spårbarhetslösning för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system