Cirkulär ekonomi

Transformationen från linjär till cirkulär händer inte över en natt – men det är viktigt att börja. Oavsett om det gäller de första vacklande stegen, ett större kliv eller bara finslipning av det nästan perfekta löpsteget så finns vi där för dig.

Framtiden är cirkulär

Hur uppnår vi en mer cirkulär ekonomi? Det beror helt på sammanhanget, men det gäller att vara kreativ och våga utmana både sig själv och andra.

Vi har valt att arbeta med områden som vi anser är särskilt viktiga komponenter i cirkulära affärsmodeller och viktiga möjliggörare för ett mer cirkulärt samhälle.

  • Cirkulär produktions- och transportlogistik
  • Cirkulära affärsmodeller och värdekedjor
  • Cirkulär design
  • Swedish Upcycling
  • Cirkulär teknikutveckling

Maria Hammar (gruppchef)

Kontakta mig

Våra erbjudanden

+

Produktions- och transportlogistik

Nya logistiklösningar är nödvändiga för mer cirkulära material- och produktflöden.

+

Affärsmodeller och värdekedjor

Supply Chain Management har aldrig varit så viktigt som nu.

+

Swedish Upcycling – cirkulär design

Design och cirkulär ekonomi i samverkan ger uttjänta produkter en ny chans.

+

Cirkulär teknikutveckling

Ny teknik kan antingen stjälpa eller hjälpa oss på vägen mot en mer cirkulär värld.

Relaterade projekt

RESK(L)AR

Projektet ”Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”, kort RESK(L)AR, har undersökt hur restauranger kan arbeta med hemleveranser på nya sätt när gäster inte kan besöka restauranger…

Personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet (BILLIV)

För att nå Sveriges uppsatta miljömål behöver äldre personbilar bytas ut i tid. Men vad är egentligen bilens optimala livslängd?…

Resvinn

I projektet Resvinn vill vi skapa effektiva redistributions-system för matsvinn i Sverige genom att utveckla lösningar för logistik, affärsmodeller, IT-system, kommunikation och beteendeförändringar. Fokus i projektet är att restauranger och…

PROACTIVE: Towards a process of efficient and safe electric vehicle battery handling in the island Nordic countries

The number of electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEV) sold in the Nordic countries is quickly increasing, therefore there is a considerable need of designing a safe and…

E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon (E-DEL)

För att nå ett fossilfritt Sverige 2045, måste godstransportsystemet ställas om till ett fossil-oberoende system där elektrifiering har identifierats som en viktig åtgärd. Då e-handeln av livsmedel bara anses vara…

LinCS – Länka cirkularitetsmått från produkt- till samhällsnivå

Cirkulär ekonomi får allt mer uppmärksamhet runtom i världen. EU-kommissionen säger att den inte har något annat val än att genomföra övergången till en resurseffektiv och slutligen regenerativ cirkulär ekonomi…

Återvinning av utdragslådor från kylmöbler

Kyl- och frysskåp (kylmöbler) innehåller i regel en större mängd plast. En betydande andel av plastinnehållet utgörs av kylmöblernas utdragslådor och hyllfack. Inför att kylmöbler hanteras för att materialåtervinnas är…

Insamlingssystem för elbilsbatterier

Försäljningen av el- och laddhybridbilar har ökat kraftigt de senaste åren, både globalt och i Sverige. Gemensamt för dessa biltyper är att de alla innehåller ett batteri för framdrift. Det…

Repipe – innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras varje år stora mängder rör vid nybyggnationer och vid underhåll av både byggnader och infrastruktur. Rören tillverkas till stor del inom landets gränser och enbart i Sverige…

Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Relaterade nyheter

Nytt projekt! LoopSpeaker – Återanvändning av bilhögtalare i och utanför bil

Projektet LoopSpeaker syftar till att kartlägga förutsättningar för, samt föreslå, hur högtalare från ”skrotbilar” (bilar som av olika anledningar nått slutet på sina respektive livscykler) kan återanvändas.

23 januari

Three ways to manage IT products in a circular way

For the sixth year in a row, it is time for Circular Electronics Day on January 24. The goal is to create awareness about the need for a longer life…

23 januari

Trust4value ännu ett projekt inom spårbarhet!

Nu blir Chalmers Industriteknik projektledare för ännu ett spårbarhetsprojekt Trust4value – denna gång med fokus på kunskap och utbildning och med uppdraget att formulera en strategi för påverkan kring spårbarhet…

16 december

Vi är med i projektet ”Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk”

Ett stort projekt är nu igång med att skapa förutsättningar för en testbädd som ska bli en språngbräda för nya spännande bolag som utvecklar produkter från havets resurser. Syftet är…

06 december

”Omställning är möjlig” – Nyhetsbrev nr 5 för i år är nu lanserat!

Läs nyhetsbrevet här.

15 november

Webinarie om att nudga för minskad användning av engångsartiklar

Vi har nyligen avslutat ett projekt där vi skapat och utvärderat insatser på kaféer med målet att kraftigt påverka användandet av engångsartiklar.

07 november

Andreas Hanning är prisutdelare på hackathon

På tisdag den 8/11 genomför bolaget Consid sin årliga hackathon ”Considition”. Årets tema för hackathonet är cirkulära bärkassar där Chalmers Industriteknik tillsammans med Axfoundation har bidragit med bakgrundsmaterial till tävlingen.

03 november

Mot hållbara evenemang genom engångsfria lösningar

Med stöd av RE:Source och Energimyndigheten kommer detta projekt att demonstrera hur system för återanvändbara förpackningar för mat och dryck vid större evenemang kan bidra till ökad hållbarhet, minskad nedskräpning och…

26 oktober

Webinar! Nyfiken på digitala produktpass? 

På torsdag den 27 oktober kommer Sophie Charpentier prata om projektet KEEP på ett Webinar som handlar om "Digitala produktpass – så förbereder sig Sverige" som anordnas av Axfoundation, GS1…

18 oktober

CIRCUBLADE – holistiska lösningar för cirkulär resursanvändning av uttjänta vindturbinblad

CIRCUBLADE-projektet syftar till att utveckla en cirkulär lösning genom återanvändning av uttjänta vindturbinblad i nya produkter med fokus på effektiv logistik, design och tillverkning samt utveckling av ett digitalt verktyg…

10 oktober

Chalmers Industriteknik joins CIRPASS to lay the ground for the deployment of European Digital Product Passports

On 5 October, the new CIRPASS (Collaborative Initiative for a Standards-based Digital Product Passport for Stakeholder-Specific Sharing of Product Data for a Circular Economy) project officially kicked off with a…

06 oktober

Omställning är möjlig!

Stor satsning på projekt som skyndar på cirkulär ekonomi och materialanvändning inom planetens gränser. Vi på Chalmers Industriteknik har vunnit flera uppdrag inom det strategiska innovationsprogrammet Re:Source som syftar till…

29 september

Vi söker! Projektledare och expert inom cirkulär ekonomi 

Vi söker dig som är initiativtagande och gillar att få saker att hända. Du är van att röra dig i det tvärvetenskapliga landskapet och att agera katalysator eller facilitator för att få det att…

23 september

Ljus som tjänst

Projektet ”Hinder och drivkrafter för cirkulär belysning” har syftat att öka förståelsen och kunskapen för vad som driver och hindrar kunder att köpa ljus som tjänst

22 september

Vi söker! Projektledare och expert inom cirkulär ekonomi

Affärs- och kompetensområdet Cirkulär Ekonomi på Chalmers Industriteknik rekryterar och söker nu en nyfiken och initiativtagande person som vill hjälpa till i samhällets omställning till en mer cirkulär ekonomi.

22 april

Chalmers Industriteknik + SAFER = Tillsammans bidrar vi till att skapa ett säkert och hållbart transportsystem för alla

Chalmers Industriteknik ny partner till SAFER och bidrar med värdefull forskningskompetens som kommer att bidra till SAFER:s vision att skapa ett säkert och hållbart transportsystem för alla.

14 mars

Nytt projekt ska öka spårbarheten för svensk möbelbransch

I projektet ”Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden” kraftsamlar svensk möbelbransch för att tillsammans uppnå en ökad spårbarhet av möbler. Ett viktigt initiativ, inte minst för att möta EU:s kommande…

03 februari

Vi söker! Projektledare och expert inom cirkulär ekonomi

Affärs- och kompetensområdet Cirkulär Ekonomi på Chalmers Industriteknik rekryterar och söker nu en nyfiken och initiativtagande person som vill hjälpa till i samhällets omställning till en mer cirkulär ekonomi.

02 februari

Eldrivna livmedeltransporter för ”sistamilen” leveranser

För att nå ett fossilfritt Sverige till 2045 står godstransportsystemet inför en nödvändig omställning, där elektrifiering är en viktig del. Det är aktuellt inte minst för sistamilen-leveranser när allt fler…

31 januari

Vill du ta del av resultatet från Sveriges hittills största matsvinnsprojekt ReSvinn!

Vi har nu avslutat Sveriges hittills största matsvinnsprojekt och vill tacka alla som deltagit och bidragit. Syftet med ReSvinn var att utveckla ett effektivt och innovativt omfördelningssystem för överskottsmat i…

25 januari

Vi söker! Ledare och gruppchef – Cirkulär ekonomi

Brinner du för att skapa ett cirkulärt samhälle? Har du erfarenhet av att leda individer, utveckla affärer och verksamhet? Vill du jobba i gränslandet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor?

19 januari

Grön nudgning för smartare take away

En reducerad användning av engångsprodukter bidrar till minskad nedskräpning och ökad hållbarhet. Med stöd av Naturvårdsverket genomför Chalmers Industriteknik en pilotstudie för test av nudging som metod för att stimulera…

18 januari

Gamla elbilsbatterier ger ny grafen

Återvinning av grafit ur förbrukade elbilsbatterier (LIB) kan ge hållbart kol för svensk grafenproduktion. Nu testas idén i ett nytt SIO Grafen-projekt där Linköpingsföretaget Grafren samarbetar med stiftelsen Chalmers Industriteknik…

15 december

Lönar sig flergångsförpackningar?

I det Vinnovafinansierade projektet “Cirkulära flergångsförpackningar för medicintekniska produkter” som precis har avslutats visar vi att en cirkulär flergångsförpackning kan innebära både en miljövinst och en ekonomisk vinst.

03 december

Branschöverskridande storsatsning på spårbarhet för hållbar industri

För att minska vår klimatpåverkan måste vi gå från en linjär ekonomi till en cirkulär. Dagens nyttjande av jordens ändliga resurser behöver förändras i grunden och vi behöver arbeta på…

26 november

Grattis Innovitaskolan Rudan som har vunnit priset Årets Klimatkök 2021 i White guide junior

En av de deltagande skolor i projektet ReSvinn har vunnit Årets Klimatkök 2021 i White guide junior. Rudanskolan i Haninge, som ändrar namnet till Innovitaskolan Rudan, tar emot överskottsmat från…

15 november

Vi sår frön för framtiden! [avsnitt 3. Cirkulär ekonomi]

Kunskap, innovation och kreativa lösningar krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Vi jobbar varje dag för att göra morgondagen redo för framtiden. Vill du också bli en del av lösningen?

26 oktober

Framgångsrecept för minskat matsvinn

ReSvinn jobbat med att rädda mat hos grossister och i livsmedelsbutiker. Mat som blivit över har tagits omhand av restauranger och skolkök istället för att slängas. Så det lite stötta…

29 september

Veckans fråga med Golaleh. Är cirkulär ekonomi lönsam?

Det pratas om cirkulär ekonomi överallt i samhälle och näringsliv just nu. Hållbarhetsfrågor ska in i varje affär och det är på tiden. Men är cirkulär ekonomi lönsam?

09 juni

Nyhetsbrev nr 2. 2021

Vill du veta det senaste inom våra spännande områden? Här kan du läsa vår senaste nyhetsbrev.

13 april

De ska hitta personbilens optimala livslängd

För att nå Sveriges uppsatta miljömål behöver äldre personbilar bytas ut i tid. Men vad är egentligen bilens optimala livslängd? Ett nytt forsknings- och innovationsprojekt ska ta reda på just…

01 mars

Grafen i den cirkulära ekonomin

Cirkulär ekonomi för ett hållbart samhälle är nödvändigt för framtidens skull. Här kan materialet grafen med en imponerande mångfald spela en viktig roll. Nu publicerar SIO Grafen en hyperaktuell rapport…

25 februari

Så lyckas din restaurang med hemleveranser i pandemitid

Pandemin har drabbat restaurangbranschen hårt och det har blivit nödvändigt att hitta nya lösningar när kunderna inte kan komma till restaurangen. I projektet Resklar har vi utvecklat och testat nya…

22 februari

ReSvinns nya webbplats lanseras i dag

I projektet Resvinn vill vi skapa effektiva redistributions-system för matsvinn i Sverige genom att utveckla lösningar för logistik, affärsmodeller, IT-system, kommunikation och beteendeförändringar.

10 februari

Klas Cullbrand ny innovationsledare för RE:Source

RE:Source arbetar framgångsrikt med att driva på den cirkulära omställningen av samhället. Nu får programmet en ny innovationsledare, Klas Cullbrand från Chalmers Industriteknik.

18 december

Gömda batterier hittas med AI och röntgen

Att hitta inbyggda batterier i elektronikprodukter är ett stort problem för återvinningsindustrin. Ett nytt svenskt innovationsprojekt visar att en vanlig flygplatsröntgen kan hjälpa till i jakten på batterierna.  

07 december

Nordiskt samarbete ska öka kläders livslängd

Genom att fördubbla livslängden för textilier går det att minska klimatpåverkan med 40-50 procent. Ändå hamnar de flesta textilier i hushållssoporna efter användning istället för att återanvändas eller återvinnas. Därför…

22 oktober

Storsatsning på cirkulär emballageplast i byggbranschen

Emballageplast har ett viktigt syfte inom byggindustrin för att skydda varor och hålla dem på plats. Men vad händer när plasten är använd, när produkterna är uppackade? För att på…

30 september

Eldrivna hemleveranser av livsmedel

E-handeln för livsmedel har ökat kraftigt de senaste åren, framför allt i vår då den sköt i höjden på grund av Corona. För att säkerställa att dessa system får en…

23 september

PROACTIVE: Effektiv och säker hantering av elbilsbatterier i nordiska öländer

Vi presenterar PROACTIVE: För en effektiv och säker process för hantering av elbilsbatterier i de nordiska öländerna.

16 september

God potential för ökad återvinning inom byggsektorn – men förutsättningarna behöver bli bättre

Senast i år ska EUs medlemsländer ha nått en 70-procentig återvinningsgrad av bygg- och rivningsavfall. Men återvinningen omgärdas av en rad utmaningar, inte minst för att avfallet innehåller en mängd…

24 juni

Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän

Covid-19 har påverkat hela samhället och inneburit helt nya utmaningar som kräver nya lösningar. Projektet ”Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”, kort RESK(L)AR, ska genom en…

27 maj

Nyfiken på cirkulära affärsmodeller? På Advanced Engineerings innovationsscen vår egen expert Patricia van Loon

Kom och lyssna på vår expert Patricia van Loon. Hon kommer att berätta om cirkulära affärsmodeller på innovationsscenen den 3 september kl 09:00 - 09:30.

19 februari

Nytt datum! Träffa oss på Circular Materials Conference, 22-23 september 2020

Competence Centre of Recycling (CCR) at Chalmers University of Technology; RE:Source in cooperation with Nordic Publishing and research institutes, academia, and organisations from the basic, chemical, recycling and textile industries…

04 februari

Circular Electronics Day! Ett initiativ för ansvarsfull användning av elektroniska produkter!

Organisationer vill ha hållbara val på Circular Electronics Day Elektronikprylar förknippas med en rad sociala och miljömässiga problem som ofta hänger samman med dagens linjära ekonomi. Den 24 januari är…

23 januari

Matsvinn blir nya måltider genom samarbete mellan Coop Väst och Nordish Market

Varje år slänger svenska butiker 30 000 ton mat, trots att en stor del fortfarande är ätlig. För att komma tillrätta med detta slöseri har nu utvalda Coop Väst-butiker i…

26 april

Mer elektronik ska återanvändas

Varje år slängs 50 miljoner ton IT-produkter och annan elektronik världen över. Avfallet innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen som ofta släpps ut i naturen och påverkar människors hälsa.

25 januari

Finansieringsstöd för samhällsnytta drog fullt hus

Stat, region och EU erbjuder en lång rad finansieringsmöjligheter för forskning och utveckling i små och medelstora företag samtidigt som det kan vara svårt för mindre företag att känna till…

12 september

Tudelat seminarium om designens betydelse och drivkrafter – och om 500 kilo guld som bara ligger och skräpar

27 februari

Vad är vinsten med att återvinna plast?

19 december

Vad ska vi göra med allt bygg- och rivningsavfall?

09 november

Återvinning och avfall tema på ForskarFredag

28 september

Det är ingen konst att bli ingenjör

22 juni

Gamla skärmar blir till nytt ljus

16 oktober