Cirkulär ekonomi

Transformationen från linjär till cirkulär händer inte över en natt – men det är viktigt att börja. Oavsett om det gäller de första vacklande stegen, ett större kliv eller bara finslipning av det nästan perfekta löpsteget så finns vi där för dig.

Framtiden är cirkulär

Hur uppnår vi en mer cirkulär ekonomi? Det beror helt på sammanhanget, men det gäller att vara kreativ och våga utmana både sig själv och andra.

Vi har valt att arbeta med områden som vi anser är särskilt viktiga komponenter i cirkulära affärsmodeller och viktiga möjliggörare för ett mer cirkulärt samhälle.

  • Cirkulär produktions- och transportlogistik
  • Cirkulära affärsmodeller och värdekedjor
  • Cirkulär design
  • Swedish Upcycling
  • Cirkulär teknikutveckling

Klas Cullbrand

Kontakta mig

Våra erbjudanden

+

Produktions- och transportlogistik

Nya logistiklösningar är nödvändiga för mer cirkulära material- och produktflöden.

+

Affärsmodeller och värdekedjor

Supply Chain Management har aldrig varit så viktigt som nu.

+

Swedish Upcycling – cirkulär design

Design och cirkulär ekonomi i samverkan ger uttjänta produkter en ny chans.

+

Cirkulär teknikutveckling

Ny teknik kan antingen stjälpa eller hjälpa oss på vägen mot en mer cirkulär värld.

Relaterade projekt

Repipe – innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras varje år stora mängder rör vid nybyggnationer och vid underhåll av både byggnader och infrastruktur. Rören tillverkas…

Restauranger räddar butikers matsvinn

I projektet Restauranger räddar butikers matsvinn genom nya affärsmodeller och logistikupplägg, vill vi utveckla effektiva affärsmodeller och logistikupplägg för restauranger som…

Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

SLEEP

Spårbarhetslösning för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system

WEEE ID – Automatiserad sortering av elavfall

Möjliggör en högre återvinningsgrad

Avfall i form av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) är en kategori med ständigt växande avfallsmängder.…

GreenElec – Effektiv resursanvändning

“Grön” elektronik för att uppnå effektiv resursanvändning genom design och tillverkning av elektronik som möjliggör mer effektiv återvinning.

Chalmers Industriteknik…

Relight – Hållbar återvinning av lysprodukter

Målet med projektet är att testa och utveckla nya tekniker för en hållbar återvinning av kvicksilverinnehållande lågenergilampor genom att…

Realize – bilåtervinning

Projektet Realize har som mål att hitta strategier för en mer resurseffektiv återvinning av fordon och för att öka värdet…

Remanence – återvinning av magneter

Återvinning av sällsynta jordartsmetaller från permanentmagneter i elektronikavfall

Framtidens potentiella tillgångsbegränsningar av sällsynta jordartsmetaller har debatteras mycket under de senaste…

Relaterade nyheter

Vill du jobba med cirkulär ekonomi?

Nu söker vårt grymma team inom cirkulär ekonomi en ny kollega som vill hjälpa företag och samhället att ställa om mot en mer cirkulär ekonomi där resurseffektivitet och affärsnytta går hand…

08 februari

Mer elektronik ska återanvändas

Varje år slängs 50 miljoner ton IT-produkter och annan elektronik världen över. Avfallet innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen som ofta släpps ut i naturen och påverkar människors hälsa.

25 januari

Finansieringsstöd för samhällsnytta drog fullt hus

Stat, region och EU erbjuder en lång rad finansieringsmöjligheter för forskning och utveckling i små och medelstora företag samtidigt som det kan vara svårt för mindre företag att känna till…

12 september

Tudelat seminarium om designens betydelse och drivkrafter – och om 500 kilo guld som bara ligger och skräpar

27 februari

Vad är vinsten med att återvinna plast?

19 december

Vad ska vi göra med allt bygg- och rivningsavfall?

09 november

Återvinning och avfall tema på ForskarFredag

28 september

Det är ingen konst att bli ingenjör

22 juni

Gamla skärmar blir till nytt ljus

16 oktober