Vi är med i projektet ”Testbädd för storskaligt landbaserat vattenbruk”

Ett stort projekt är nu igång med att skapa förutsättningar för en testbädd som ska bli en språngbräda för nya spännande bolag som utvecklar produkter från havets resurser. Syftet är att möta framtida behov av näringsriktiga livsmedel, biobaserade material och andra produkter.

Projektet ska lägga grunden för en avancerad testbädd för ett smart, hållbart och cirkulärt vattenbruk och ska göra det möjligt att genomföra avancerade tester för att odla och hålla olika arter av vattenlevande organismer, till exempel fisk, ryggradslösa djur och alger. Den framtida testbädden kommer bland annat att innefatta en produktionsdel med möjlighet att optimera odling av de olika arterna i en högteknologisk och digitaliserad miljö.

Projektet leds av Sotenäs kommun och finansieras av Vinnova. Projektpartners kommer från flera olika företag, forskningsinstitut, offentlig sektor och akademi.

Här kan du läsa mer och se en film om projektet. 

Kontakt

Maria Hammar (gruppchef)

Kontakta mig

Kompetensområden