Slutrapporterat! Ökad kunskapsspridning inom diskussionen om biobaserade plaster

Nu har du möjlighet att få reda på vad projektet ökad kunskapsspridning och diskussion om biobaserade plaster kommit fram till. Syftet med projektet har varit att öka kunskapsnivån om bioplaster verkligen är ett hållbart alternativ då man önskar ersätta fossil råvara med biobaserad eller återvunnen råvara. Målet med projektet är att skynda på omställningen till mer hållbara material och att öka kunskapsnivån hos Sveriges kommuner, regioner och intresserade företag och stärka dem vad det gäller att kunna fatta faktabaserade beslut i olika upphandlingssituationer eller vid kravställning. 

Projektet möjliggjordes i samarbete med Camilla Johansson, Maria Perzon, Gerda Ingelhag och Tove Arnsvik Bjurefalk. Marie-Louise har koordinerat projektet.

Här kan du läsa rapporten.

Kontakt

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Kontakta mig