Nytt samarbetsprojekt med grafen

Chalmers Industriteknik deltar i ett nytt samarbetsprojekt tillsammans med
APR Technologies och Chalmers tekniska högskola, där vår grafenkompetens kommer till användning.

  • Projektet Högdissipativa mikrovätskekylda elektronikförpackningar ska utveckla effektiv kylning av elektronik med hjälp av miniatyriserade pumpar och en dielektrisk vätska. Det svenska företaget Elitkomposit och NASA är intressenter.
  • Det finns idag ett behov från marknaden av en effektivare kylning av värme-genererande elektronik. Traditionella lösningar existerar, vilka samtliga ändå är volymkrävande och dyra. APR Technologies har en revolutionerande idé om hur man med hjälp av sina miniatyriserade pumpar och en dielektrisk vätska kan kyla elektronik direkt på chipnivå, och därmed erhålla förhöjd designfrihet, prestanda, samt sänkt tillverkningskostnad.
  • En framgångsfaktor är att kunna förhöja värmeöverföringen mellan chip och kylmedium med tvådimensionella skikt (grafen och/eller bornitrid (BN)-baserade. Aktiv termisk reglering är identifierad som en kritisk teknik inom flyg- & rymdindustrin i Europa. Projektet finansieras inom innovationsprogrammet SIO Grafen.

    Läs mer