Nu är vi ISO-certifierade

Hela koncernen inklusive de tre dotter bolagen har granskats och godkänts enligt standarderna ISO 14001 för miljö samt ISO 9001 för kvalitet.

– Certifikaten är ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt med miljö- och kvalitetsaspekter i alla delar av vår verksamhet, säger Golaleh Ebrahimpur, VD för Chalmers Industriteknik.

Ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 säkerställer att verksamheten arbetar effektivt och strukturerat samt kontinuerlig förbättrar rutiner och processer. Standarden ISO 14001 hjälper organisationen att regelbundet se över verksamhetens miljöpåverkan såväl internt som i kundprojekt. Många kunder kräver att leverantören är certifierad och det faktum att vi nu är certifierade innebär en extra trygghet för alla våra kunder och samarbetspartners.

– Engagemanget för det här arbetet har varit stort bland medarbetarna, säger Golaleh Ebrahimpur. Hållbarhet och miljöpåverkan har stort fokus i allt vi tar oss an och nu har vi även sett över och förbättrat exempelvis våra egna avfalls- och inköpsrutiner.

ISO 14001 och ISO 9001 är internationella standarder för certifiering av miljö- respektive kvalitetsledningssystem i företag och andra organisationer. Certifikaten utfärdas av ett externt certifieringsföretag – i vårt fall A3CERT – som regelbundet granskar att verksamheterna arbetar enligt de krav som ingår i standarden.