Hur hjälps vi åt att ställa om till biobaserade plaster?

Välkommen till vårt webinar under Innovationsveckan. Syftet med detta seminarium är att öka din kunskap inom området biobaserade plaster. Exempel på kunskap som du kommer att få ta del av är information om policyer gällande biobaserade plaster och vad olika begrepp såsom bioplast, biobaserad plast och massbalans innebär. Under seminariet kommer ni också få tips och råd om hur ni på ett enkelt sätt kan kravställa användning av biobaserade plaster och ge exempel på några upphandlingar där man efterfrågat biobaserat.

Vi från projektet ”Ökad kunskapsspridning och diskussion om biobaserade plaster” deltar i Innovationsveckan med ett webinar den 6 oktober kl 13:00-14:30.

Läs mer här.

Kontakt

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Kontakta mig