Grafensatsningen på Chalmers och Chalmers Industriteknik internationellt prisad

När den globala organisationen TechConnect World delade ut innovationsutmärkelser vid sin årliga konferens i mitten av maj var Kari Hjelt och grafensatsningen vid Chalmers och Chalmers Industriteknik en av mottagarna. Man får utmärkelsen för arbetet med att kommersialisera det nya materialet grafen.

– Den här utmärkelsen sätter mer fokus på vårt jobb med att föra grafen från laboratoriemiljön ut i industrin, menar Kari Hjelt som är innovationsledare både i EU-satsningen på grafen, Graphene Flagship, och vid Chalmers grafencentrum i Göteborg.

Kari är, som flera andra experter på supermaterialet grafen, anställd vid Chalmers Industriteknik.

Chalmers egen satsning på forskning och innovation inom grafenområdet omfattar runt hundra forskare och studenter och man koordinerar även EU:s flaggskepp som omfattar 1000 forskare och 150 partners runtom i Europa. Arbetet sker i nära samverkan med industrin och med fokus på att skapa nya affärsmöjligheter och samarbeten. De användningsområden som man hittills har funnit för grafen är exempelvis högfrekvent elektronik, energilagring (olika typer av batterier) samt sensorer.

Kari Hjelt mottog utmärkelsen Tech Connect Innovation Award vid Tech Connec Worlds internationella konferens om innovation i Washington DC i mitten av maj.

Om Tech Connect

TechConnect arbetar för teknisk kunskapsspridning och utveckling och för fram lovande teknologier till investerare inom privat och offentlig sektor.

TechConnect World Innovation Conference anordnas årligen i syfte att underlätta kommersialisering av innovationer genom att vara en mötesplats för forskare, innovatörer, aktörer inom immaterialrätt, företag och myndigheter.

Mer om Tech Connect

Om grafen på Chalmers och Chalmers Industriteknik

Mer om Graphene Flagship

Mer om grafen på Chalmers Industriteknik