DTCC – GATE Workshop om AI-berikade digitala tvillingar

I veckan besökte en delegation från Sofia University och GATE-institutet Göteborg. GATE är ett gemensamt initiativ mellan Chalmers Industriteknik, Chalmers och Sofia University finansierat av EU-kommissionen.

En av de många evenemangen och utbytena under veckan var en gemensam workshop om AI-berikade Digitala Tvillingar som anordnades av Digital Twin Cities Centre. Deltagarna presenterade där sina arbeten inom semantisk segmentering för att berika digitala tvillingar samt flera användningsfall, allt från vindsimuleringar till parametrisk stadsplanering och luftkvalitetsanalys.

DTCC:s samordnare och chef för Chalmers Industritekniks digitaliseringsgrupp Bernd Ketzler var mycket nöjd med resultatet.

Vi ser ett ökat vetenskapligt intresse för semantisk segmentering och utveckling av olika tekniker och algoritmer, och jag är säker på att det strategiska partnerskapet mellan GATE, DTCC och Chalmers Industriteknik kan bidra med mycket bra till området.

Under 2022 kommer GATE, DTCC och Chalmers Industriteknik att starta flera projekt inom ämnet. Chalmers Industritekniks digitaliseringsgrupp kommer att vara starkt involverad i utvecklingen. Gruppen kommer bland annat att leda Vinnovaprojektet DecarbonAIte – AI-baserad berikning av digitala tvillingar av städer för utfasning av fossila bränslen i byggnadsbeståndet.

Kontakt

Bernd Ketzler (gruppchef)

Kontakta mig

Kompetensområden