Chalmers Industriteknik delar sin expertis i nytt grafenprojekt

Bilden illustrerar en av Provexas ytbeläggningar.

Chalmers Industriteknik har tillsammans med Provexa AB, Provexa Technology AB, Chalmers, Nilar AB och RISE fått finansiering för att genomföra grafenprojektet Pluto Conductive.

Målet är att utveckla en elektriskt ledande grafenbaserad ytbeläggning med korrosionsbeständighet, definierade friktionsegenskaper, samt en process som är uppskalningsbar där egenskaperna kan demonstreras i verkliga applikationer. Genom att använda grafen kan olika egenskaper uppnås samtidigt; hög elektrisk konduktivitet, goda mekaniska egenskaper, goda korrosionsegenskaper samt jämn skikttjocklek.

– Vi har redan uppnått förhöjd konduktivitet, men inte tillräckligt för att lösa de krav som finns i många applikationer. I detta projekt vill vi utnyttja grafenets fulla potential genom att mer systematiskt studera och styra till exempel grafenoxidens reduktionsgrad och orientering i ytbeläggningen, säger projektledare Christian Werdinius på Provexa AB.

Chalmers Industriteknik kommer att stötta med grafenexpertis, projektstöd och nätverkande. Vi är mycket glada över att få medverka i projektet som startar den 18 maj.

Kontakt

Elisabeth Sagström-Bäck (gruppchef)

Kontakta mig

Kontakt

Sophie Charpentier

Kontakta mig