Zhongxia Simon He

Simon arbetar med mm-wave hårdvaruutveckling, inklusive MMIC-design, förpackning, FPGA-programmering och även med mm-wave systemarkitekturdesign, systemsimulering samt optimering. Han vill bidra till att förbättra Göteborgs image som ett innovationscenter för mm-vågor i både Europa och världen.

Simon har bred erfarenhet av mm-wave moduler och system, den kunskapen kommer från flera år inom akademi och industriella samarbetsprojekt.

                 
Titel IEEE Senior Member, PhD
Expertis High accuracy mm-wave sensing for industrial applications, high data rate communication, radio over fiber, MMIC design, mm-wave packaging
Mobil 072-352 19 23
Epost Simon.he@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/zhongxia-simon-he-86983a47/
Citat
Efter år av praktisk erfarenhet av hårdvaruutveckling har jag ökat ett ökande intresse för att göra billiga generiska mm-wave-hårdvarumoduler med högre prestanda för framtida applikationer för mm-wave-avkänning och kommunikation.