Nils Ólafur Egilsson

Nils arbetar med frågor angående industriell symbios, återvinning och resurseffektivisering. Arbetet innebär blanda annat att ta fram lösningar som bidrar till resurseffektivisering. Nils brinner för miljö- och hållbarhetsfrågor. Två av hans intresseområden är cirkulär ekonomi och hållbarhetsfrågor som bidrar till att minskad påverkan på miljön.

Nils är utbildad ingenjör med en kandidat inom samhällsbyggnadsteknik ifrån Islands universitet och har en masterexamen inom Industriell Ekologi från Chalmers tekniska högskola. Examensarbetet undersökte integration av cirkulära indikatorer och Value Stream Mapping.

Nils har tidigare arbetat på VSO Consulting som hållbarhetsrådgivare. Hans roll var inriktad mot LCA analyser för byggnader och konsultering av materialval samt certifieringar.

Titel Projektledare
Expertis Cirkulär ekonomi, miljöanalys, industriell symbios
Telefon 031-772 43 52
Mobil 072-164 50 15
Epost nils.o.egilsson@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/nils-egilsson/
Citat
Jag vill bidra till en hållbar framtid genom med att hjälpa industrin, allmänheten och den offentliga sektorn att bli mer cirkulära.