Kari Hjelt

Kari leder innovationsarbetspaketet inom Graphene Flagship och har mer än 20 års erfarenhet av global FoU, innovationsledning och ledarskap.

Kari har tidigare grundat två start-ups inom områdena Sensor data management software och IoT. Han har också arbetat många år inom Nokia-koncernen, bland annat med bygga upp forskningslaboratorier,  förvandla forskningsprojekt till affärsverksamhet samt haft ansvar för att innovativa idéer kommersialiseras.

Titel Head of Innovation, Graphene Flagship
Expertis Creating business from technology
Mobil 072-378 31 55
Epost kari.hjelt@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/karihjelt/