Jessica Johansson

Jessica arbetar med metodutveckling i ett EU-projekt som inkluderar beteendeaspekter av betydelse för energieffektivisering i små och medelstora företag. Hållbar utveckling intresserar henne mycket och därmed miljö- och klimatfrågor. Jessica har ett tvärvetenskapligt perspektiv och tycker om att skapa helhetssyn inom komplexa områden, detta genom bra samarbete och tydlig kommunikation över ämnesgränser.

Jessica har en forskarutbildning (tekn lic) i miljövetenskap med inriktning mot fysisk resursteori samt är civilingenjör i maskinteknik med energiinriktning. Nyligen har hon breddat sin kompetens med samhällsvetenskapliga studier inom bland annat miljöpsykologi och miljöpolitik. Jessica är intresserad av god dialog och har även läst en kurs i samtalsmetodik.

Jessica har lång yrkeserfarenhet av energi-/transport-/återvinningssystem, däribland sjöfart. Hon har i många år arbetat som projektledare med såväl forskningsprojekt som konsultuppdrag.

Titel Projektledare, Teknologie licentiat
Expertis Hållbar utveckling, energi och transporter, systemanalys, miljöbeteende, tvärvetenskap, språkliga uttryck och begreppshantering
Telefon 031-17 30 37
Epost jessica.johansson@chalmersindustriteknik.se
Citat
I människans sårbarhet vilar en potentiell förändringskraft.