LinCS – Länka cirkularitetsmått från produkt- till samhällsnivå

Cirkulär ekonomi


Cirkulär ekonomi får allt mer uppmärksamhet runtom i världen. Europeiska kommissionen säger att
den inte har något annat val än att genomföra övergången till en resurseffektiv och slutligen regenerativ cirkulär ekonomi och har infört ett cirkulärt ekonomipaket för att stänga produktlivscykellooper via återanvändning och återvinning.

Det hävdas att den cirkulära ekonomin är lämplig för den vanliga marknaden och det finns ett ökande tryck på företagen på att gå över till mer cirkulära affärsmodeller.

Mäta miljömässig påverkan

Trots det har inte särskilt mycket uppmärksamhet ägnats åt att faktiskt mäta den miljömässiga inverkan som denna utveckling skapar. En allt för stor förenkling av den cirkulära ekonomin skulle kunna leda till missförstånd och oönskade konsekvenser av cirkulär ekonomi (till exempel bakslagseffekter och insaktad innovation) måste ingå i bedömningen. Optimistiska antaganden om förmodad miljöprestanda har drivit den cirkulära ekonomin framåt, vilket äventyrar miljöprestanda från andra innovationsmetoder såsom effektivitetsförbättringar.

Vad kommer projektet LinCS att undersöka?

Projektet kommer att studera miljöpåverkan av produktcirkularitet och cirkulära affärsmodeller där produkterna recirkuleras via återanvändning, renovering, återproduktion eller återvinning vid individuell nivå, det vill säga mikronivå. Det syftar till att först förstå förutsättningarna som behövs för att en cirkulär modell ska vara hållbar och sedan komplettera denna med en förståelse för den ekonomiska utvecklingen hos cirkulära affärsmodeller. Detta gör det möjligt att bedöma makronivåeffekterna av övergången till en cirkulär ekonomi, med hänsyn till potentiella sekundära effekter, såsom förändringar i konsumtionen (det vill säga bakslagseffekter).

Både indikatorer på mikro- och makronivå kommer att utvecklas som kompletterar varandra och som tillsammans ger ett heltäckande sätt att övervaka miljöfördelarna med cirkulära produkter och ett cirkulärt samhälle.

Forskningsfrågor i projektet

 • Vilka faktorer/variabler påverkar miljöpåverkan hos cirkulära produkter/affärsmodeller?
 • Under vilka omständigheter/förhållanden är cirkulära produkter/affärsmodeller miljömässigt och ekonomiskt att föredra jämfört med linjära?
 • Hur kan cirkulära affärsmodeller förbättras för att vara hållbara?
 • Vilka är lämpliga indikatorer för att övervaka miljöpåverkan av den cirkulära ekonomin på mikro- och makronivå?
 • Vilka policyer måste introduceras/ändras för att förhindra/minska spridningen av ohållbar CE-märkning och stödja hållbara CE-märkta produkter?

Forskningsresultat i projektet

Journal papers LinCS

 1. Harris, S., Martin, M., Diener, D. (2021). Circularity for circularity’s sake? Scoping review of assessment methods for environmental performance in the circular economy. Sustainable Production and Consumption, 26, 172-186. Available here.
 2. Martin, M., Heiska, M., Björklund, A. (2021). Environmental assessment of a product-service system for renting electric-powered tools. Journal of Cleaner Production, 281. Available here.
 3. Van Loon, P., Diener, D., Harris, S. (2021). Circular products and business models and environmental impact reductions: current knowledge and knowledge gaps. Journal of Cleaner Production. 288. Available here.
 4. Martin, M., Herlaar, S. (2021) Environmental and social performance of valorizing waste wool for sweater production. Sustainable Production and Consumption, 25, 425-438. Available here.
 5. Martin, M., Herlaar, S. Jönsson, A., Lazarevic, D. (NA) Trouble brewing: Assessing the sustainability of circular and linear beer 2 keg system. Submitted to Resources, Conservation and Recycling (Nov 2020)

Conference papers and presentations

 1. Van Loon, P., Diener, D., Kazmierczak, K. (2019). Circular principles and environmental impact reductions: current knowledge and the way forward. International Conference on Life Cycle Management, 1-4 September 2019, Poznan, Poland.
 2. Van Loon, P., Diener, D., Harris, S. (2019). The environmental impact of circular products: what do we really know? European Roundtable on Sustainable Consumption and Production. 15-18 October 2019, Barcelona, Spain. Available here. (page 355-371)
 3. Martin, M., Heiska, M., Lippert, P. (2019). Tool sharing platforms and sustainability: Environmental implications and life cycle management of sharing services. European Roundtable on Sustainable Consumption and Production. 15-18 October 2019, Barcelona, Spain.
 4. Martin, M., Herlaar, S., Betros, Y.F. (2020). Exploring the environmental and social performance of a new value chain for valorzing waste wool in outdoor garments. Social Life Cycle Assessment. 15-17 June 2020, online. Available here.
 5. Martin, M., Herlaar, S. (2020). From circular to linear? Assessing the environmental performance of steel and plastic kegs in the brewing industry. 12th International Conference on Life Cycle Assessment of Food, 13-16 October 2020, Berlin. Available here. 

Other LinCS presentations (Industry & Education)

 • Webinar environmental and economic implications of circularity. Organized by Swedish Life cycle Center. Patricia van Loon, Steve Harris, Derek Diener. 18 November 2019. Over 100 registered.
 • Webinar dags att ställa om – verktyg, metoder, och goda råd. Organized by Cradlenet. Patricia van Loon. 2 April 2020. Around 85 participants.
 • Case studies used in teaching – Tillväxtverket, University of Gothenburg, Chalmers.

Upcoming

 • Circular business models – common challenges and opportunities. Advanced Engineering – Patricia van Loon / Saamet Ekici, September 2021.

Parter och finansiering

Projektet är ett samarbete mellan Chalmers Industriteknik, IVL och RISE Viktoria.

Naturvårdsverket finansierar denna forskningssatsningen med medel ur miljöforskningsanslag.

Fler projekt
Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…