Lighthouse – Swedish Maritime Competence Centre

Idag transporteras 90 % av alla varor till sjöss. Transportsektorns samlade utmaning är att kunna möta en kraftigt ökad efterfrågan på transporter och samtidigt utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem. Detta är en förutsättning för att fortsätta skapa samhällsnytta på sikt.

Lighthouse är ett unikt tvärvetenskapligt maritimt kompetenscentrum och en nationell plattform för forskning, utveckling och innovation. Verksamheten är baserad på ett triple helix-samarbete mellan industri, akademi och samhälle och Lighthouse tre huvuduppgifter är:

  • Forskningssamverkan och nätverk
  • Program och finansiering
  • Kommunikation

Visionen är ”Lighthouse – för en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö”.

Lighthouse anordnar seminarier och konferenser, driver traineeprogram och postdoktorprogram. Initierar och finansierar förstudier, sprider forskningsresultat och synliggör och skapar intresse för svensk maritim forskning, utveckling och innovation.

Chalmers Industriteknik bidrar med kompetens till Lighthouse genom verksamhetschefen Åsa Burman och kommunikationsansvarige Andreas Kron.

Läs mer på Lighthouse webbplats

Fler projekt
Projekt

TRACELAND – Innovativt spårbarhetsprojekt inom fiske

Nya landningsregler inom fisket och det europeiska digitala produktpasset (DPP) skapar nya krav för mer exakta data och en bättre förvaltning av havsresurserna. Chalmers Industrite…

Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…