Lighthouse – Swedish Maritime Competence Centre

Idag transporteras 90 % av alla varor till sjöss. Transportsektorns samlade utmaning är att kunna möta en kraftigt ökad efterfrågan på transporter och samtidigt utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem. Detta är en förutsättning för att fortsätta skapa samhällsnytta på sikt.

Lighthouse är ett unikt tvärvetenskapligt maritimt kompetenscentrum och en nationell plattform för forskning, utveckling och innovation. Verksamheten är baserad på ett triple helix-samarbete mellan industri, akademi och samhälle och Lighthouse tre huvuduppgifter är:

  • Forskningssamverkan och nätverk
  • Program och finansiering
  • Kommunikation

Visionen är ”Lighthouse – för en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor med god arbetsmiljö”.

Lighthouse anordnar seminarier och konferenser, driver traineeprogram och postdoktorprogram. Initierar och finansierar förstudier, sprider forskningsresultat och synliggör och skapar intresse för svensk maritim forskning, utveckling och innovation.

Chalmers Industriteknik bidrar med kompetens till Lighthouse genom verksamhetschefen Åsa Burman och kommunikationsansvarige Andreas Kron.

Läs mer på Lighthouse webbplats

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…