Långsiktigt samarbete med CIT lyfter utvecklingen av Sioo:x miljövänliga träskydd

Material

Sioo:x Wood Protection behövde stöd för metod- och produktutveckling och provning för att kunna bredda och vidareutveckla sin verksamhet. Företaget vände sig till CIT som satte ihop ett skräddarsytt projektteam och hjälpte till att söka finansiering.

Sioo:x har utvecklat och sålt miljövänligt flytande träskydd för konsumentmarknaden sedan slutet på 1990-talet. Produktionen utfördes till en början hos en lokal färgtillverkare. Den patenterade ytbeläggningsmetoden är baserad på kiseldioxid och innehåller inte biocider (bekämpningsmedel), vilket innebär låg miljöpåverkan jämfört med konkurrerande system.

Under utvecklingsarbete framkom idéer kring tryckimpregnering samt möjlighet att utvidga metoden till att fungera på fler träslag och därigenom expandera verksamheten. För detta behövdes modifierade eller nya recept och metoder, vilket krävde forskning, utveckling, provning och tekniköverföring för att kunna tas fram och användas i industriell skala. Det finns även ett omfattande regelverk kring färger och andra ytbehandlingar som behövde utredas.

Starkt team med flera aktörer

Inom Sioo:x Wood Protection finns goda kunskaper inom relevanta områden som kemi, teknik, affärsutveckling och samarbete med akademin, men man behövde stärka upp specifikt inom forskning kring receptutveckling samt analys och utvärdering av nya metoder och produkter.

Chalmers Industriteknik satte 2013 samman ett team med deltagare från Chalmers Teknisk Ytkemi, SP Träs materiallaboratorium och Swerea IVF samt koordinerade FoU-projektet och bistod med finansieringsstöd. Ett viktigt mål har varit att kunna visa, vetenskapligt, att Sioo:x-produkterna ger ett bra skydd mot svamp- och mögelangrepp samt är väderbeständigt utan att använda miljöfarliga biocider.

Expansion och långsiktighet

– CIT har varit djupt involverat i vår produktutveckling genom att tillsammans med VD leda vårt internationella FoU-team, säger Per G Lindberg, affärsstrateg på Sioo:x Wood Protection. Befintliga produkter har vidareutvecklats och nya patent kunnat sökas i flera länder. Likaså har CIT haft en avgörande roll vad gäller anskaffande av medel från Vinnova, VGR och H2020 för produktutvecklingen inom vårt företag, anser han.

Idag har Sioo:x mer än fördubblat sin omsättning, likaså antalet anställda, och producerar det utökade sortimentet i en egen anläggning. Företaget har utökat antalet säljkanaler och partners och exporterar även till Storbritannien, Tyskland och Österrike.

– Vi ser fram emot ett fortsatt långsiktigt samarbete med CIT då våra produkter ska kund- och landanpassas successivt när vi går in på nya geografiska marknader, samtidigt som produkterna som helhet ska vidareutvecklas och patentsökas, säger företagets grundare och VD Herje Boström.

http://sioox.se

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…