Långsiktigt samarbete med CIT lyfter utvecklingen av Sioo:x miljövänliga träskydd

Material

Sioo:x Wood Protection behövde stöd för metod- och produktutveckling och provning för att kunna bredda och vidareutveckla sin verksamhet. Företaget vände sig till CIT som satte ihop ett skräddarsytt projektteam och hjälpte till att söka finansiering.

Sioo:x har utvecklat och sålt miljövänligt flytande träskydd för konsumentmarknaden sedan slutet på 1990-talet. Produktionen utfördes till en början hos en lokal färgtillverkare. Den patenterade ytbeläggningsmetoden är baserad på kiseldioxid och innehåller inte biocider (bekämpningsmedel), vilket innebär låg miljöpåverkan jämfört med konkurrerande system.

Under utvecklingsarbete framkom idéer kring tryckimpregnering samt möjlighet att utvidga metoden till att fungera på fler träslag och därigenom expandera verksamheten. För detta behövdes modifierade eller nya recept och metoder, vilket krävde forskning, utveckling, provning och tekniköverföring för att kunna tas fram och användas i industriell skala. Det finns även ett omfattande regelverk kring färger och andra ytbehandlingar som behövde utredas.

Starkt team med flera aktörer

Inom Sioo:x Wood Protection finns goda kunskaper inom relevanta områden som kemi, teknik, affärsutveckling och samarbete med akademin, men man behövde stärka upp specifikt inom forskning kring receptutveckling samt analys och utvärdering av nya metoder och produkter.

Chalmers Industriteknik satte 2013 samman ett team med deltagare från Chalmers Teknisk Ytkemi, SP Träs materiallaboratorium och Swerea IVF samt koordinerade FoU-projektet och bistod med finansieringsstöd. Ett viktigt mål har varit att kunna visa, vetenskapligt, att Sioo:x-produkterna ger ett bra skydd mot svamp- och mögelangrepp samt är väderbeständigt utan att använda miljöfarliga biocider.

Expansion och långsiktighet

– CIT har varit djupt involverat i vår produktutveckling genom att tillsammans med VD leda vårt internationella FoU-team, säger Per G Lindberg, affärsstrateg på Sioo:x Wood Protection. Befintliga produkter har vidareutvecklats och nya patent kunnat sökas i flera länder. Likaså har CIT haft en avgörande roll vad gäller anskaffande av medel från Vinnova, VGR och H2020 för produktutvecklingen inom vårt företag, anser han.

Idag har Sioo:x mer än fördubblat sin omsättning, likaså antalet anställda, och producerar det utökade sortimentet i en egen anläggning. Företaget har utökat antalet säljkanaler och partners och exporterar även till Storbritannien, Tyskland och Österrike.

– Vi ser fram emot ett fortsatt långsiktigt samarbete med CIT då våra produkter ska kund- och landanpassas successivt när vi går in på nya geografiska marknader, samtidigt som produkterna som helhet ska vidareutvecklas och patentsökas, säger företagets grundare och VD Herje Boström.

http://sioox.se

Fler projekt
Projekt

Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer för ungdomar, med ungdomar

I Formas utlysning ”Smak och sensorik – från jord till bord” blev tio projekt beviljade medel, varav projektet ”Utveckling av goda, näringsrika, hållbara och lokala menyer fö…

Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…