Grafen i värmepumpar och för energilagring

Material
Grafen & andra 2D-material

SaltX Technology (tidigare ClimateWell) har utvecklat en banbrytande teknik med vilken energi kan lagras i salt och därefter återvinnas i form av värme eller kyla. För att öka effekten sökte de efter ett material med hög värmeledningsförmåga som klarar en aggressiv miljö. Tillsammans med Chalmers Industriteknik valde man att fokusera på grafen.

Chalmers Industriteknik har haft flera projekt tillsammans med SaltX Technology, vilka delfinansierats av Vinnova, Energimyndigheten och Formas genom SIO Grafen. Projekten har undersökt flera olika materialsystem och har påvisat en förbättrad värmeledningsförmåga med grafen.

Chalmers Industriteknik har deltagit med utveckling av grafentillverkning och ytbeläggning i labbskala, samt med projektledning och karakterisering (främst SEM och termiska mätningar). Samarbetet har nu utökats med fler partners för att skala upp teknologin och uppnå industriell produktion.

Läs mer om projektet på SaltX Technologys webbplats:

http://saltxtechnology.com/saltx-far-finansiering-till-nasta-generations-saltmaterial-okar-prestandan-fem-ganger/

http://saltxtechnology.com/saltx-ingar-avtal-med-ledande-grafen-teknikbolag-i-europa/

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…