Grafen i värmepumpar och för energilagring

Material och kemi
Grafen och andra 2D-material

SaltX Technology (tidigare ClimateWell) har utvecklat en banbrytande teknik med vilken energi kan lagras i salt och därefter återvinnas i form av värme eller kyla. För att öka effekten sökte de efter ett material med hög värmeledningsförmåga som klarar en aggressiv miljö. Tillsammans med Chalmers Industriteknik valde man att fokusera på grafen.

Chalmers Industriteknik har haft flera projekt tillsammans med SaltX Technology, vilka delfinansierats av Vinnova, Energimyndigheten och Formas genom SIO Grafen. Projekten har undersökt flera olika materialsystem och har påvisat en förbättrad värmeledningsförmåga med grafen.

Chalmers Industriteknik har deltagit med utveckling av grafentillverkning och ytbeläggning i labbskala, samt med projektledning och karakterisering (främst SEM och termiska mätningar). Samarbetet har nu utökats med fler partners för att skala upp teknologin och uppnå industriell produktion.

Läs mer om projektet på SaltX Technologys webbplats:

http://saltxtechnology.com/saltx-far-finansiering-till-nasta-generations-saltmaterial-okar-prestandan-fem-ganger/

http://saltxtechnology.com/saltx-ingar-avtal-med-ledande-grafen-teknikbolag-i-europa/

Fler projekt
Projekt

BIOFACE

Projektet ”BIOFACE: Biobaserade fasadmaterial i en cirkulär ekonomi” syftar till att ta fram nya, hållbara materiallösningar för fasadelement i byggnader med en cirkulär ekonomi so…

Projekt

Möjliga värdekedjor för biobaserad plast

Målsättningen i EU är att 20% av plasten ska vara biobaserad till år 2030, ett mål som känns avlägset då förväntad kapacitet och kommande investeringar kring biobaserad plast endas…

Projekt

AGAIN – Ökat återbruk i detaljhandeln

I forskningsprojektet AGAIN kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet skapa ökad kunskap kring hur försäljning av…