Grafen i värmepumpar och för energilagring

Material
Grafen och andra 2D-material

SaltX Technology (tidigare ClimateWell) har utvecklat en banbrytande teknik med vilken energi kan lagras i salt och därefter återvinnas i form av värme eller kyla. För att öka effekten sökte de efter ett material med hög värmeledningsförmåga som klarar en aggressiv miljö. Tillsammans med Chalmers Industriteknik valde man att fokusera på grafen.

Chalmers Industriteknik har haft flera projekt tillsammans med SaltX Technology, vilka delfinansierats av Vinnova, Energimyndigheten och Formas genom SIO Grafen. Projekten har undersökt flera olika materialsystem och har påvisat en förbättrad värmeledningsförmåga med grafen.

Chalmers Industriteknik har deltagit med utveckling av grafentillverkning och ytbeläggning i labbskala, samt med projektledning och karakterisering (främst SEM och termiska mätningar). Samarbetet har nu utökats med fler partners för att skala upp teknologin och uppnå industriell produktion.

Läs mer om projektet på SaltX Technologys webbplats:

http://saltxtechnology.com/saltx-far-finansiering-till-nasta-generations-saltmaterial-okar-prestandan-fem-ganger/

http://saltxtechnology.com/saltx-ingar-avtal-med-ledande-grafen-teknikbolag-i-europa/

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…