Grafen – ett material för framtidens trafiklösningar

Material
Grafen och andra 2D-material

Förstudie kring norsk väginfrastruktur

Norska Statens Vegevesen vände sig till Chalmers Industriteknik för att genomföra en förstudie inom ramen för ett större forsknings- och utvecklingsprojekt kring norsk väginfrastruktur. Målet med studien var att koppla myndighetens framtida utmaningar med lösningar som skulle kunna förbättras med hjälp av grafenmaterial. Projektet inleddes med en workshop med deltagare från Chalmers och Statens Vegvesen, med syfte att identifiera och rangordna dessa utmaningar och hitta de mest relevanta fokusområdena.

En omfattande litteraturstudie genomfördes sedan inom områdena:

  1. Konstruktionsmaterial
  2. Sensorer för mätning av omgivande miljö
  3. Energiskördning
  4. Värmeöverföring i vägar
  5. Ytbeläggningar
  6. Kommunikation fordon till fordon

– Det visade sig att det finns många viktiga tillämpningar för Statens Vegvesen där grafen skulle kunna användas, när dessa är färdigutvecklade. Det är väldigt roligt att de gått vidare med forskningssamarbete tillsammans med Chalmers inom grafenförstärkt konstruktionsmaterial, säger Helena Theander, gruppchef på Chalmers Industriteknik och en av författarna till rapporten.

Projektet tog också fram en roadmap för vart och ett av de aktuella områdena, baserat på publika marknadsundersökningar, litteratur och diskussioner med europeisk grafenexpertis.

Slutligen gav författarna några förslag på områden där Statens Vegvesen bör prioritera sin grafenforskning. Bland förslagen nämns bland annat att använda grafen som ytbeläggning för att förhindra oxidation och rost, samt att förstärka byggnadsmaterial med grafenkompositer.

Rapporten ”Graphene feasibility study and foresight study for transport infrastructures” är öppen och tillgänglig för alla som vill veta mer om grafentillämpningar inom transportområdet.

Läs hela rapporten på Norskt Vegvesens webbplats

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…