Grafen – ett material för framtidens trafiklösningar

Material
Grafen & andra 2D-material

Förstudie kring norsk väginfrastruktur

Norska Statens Vegevesen vände sig till Chalmers Industriteknik för att genomföra en förstudie inom ramen för ett större forsknings- och utvecklingsprojekt kring norsk väginfrastruktur. Målet med studien var att koppla myndighetens framtida utmaningar med lösningar som skulle kunna förbättras med hjälp av grafenmaterial. Projektet inleddes med en workshop med deltagare från Chalmers och Statens Vegvesen, med syfte att identifiera och rangordna dessa utmaningar och hitta de mest relevanta fokusområdena.

En omfattande litteraturstudie genomfördes sedan inom områdena:

  1. Konstruktionsmaterial
  2. Sensorer för mätning av omgivande miljö
  3. Energiskördning
  4. Värmeöverföring i vägar
  5. Ytbeläggningar
  6. Kommunikation fordon till fordon

– Det visade sig att det finns många viktiga tillämpningar för Statens Vegvesen där grafen skulle kunna användas, när dessa är färdigutvecklade. Det är väldigt roligt att de gått vidare med forskningssamarbete tillsammans med Chalmers inom grafenförstärkt konstruktionsmaterial, säger Helena Theander, gruppchef på Chalmers Industriteknik och en av författarna till rapporten.

Projektet tog också fram en roadmap för vart och ett av de aktuella områdena, baserat på publika marknadsundersökningar, litteratur och diskussioner med europeisk grafenexpertis.

Slutligen gav författarna några förslag på områden där Statens Vegvesen bör prioritera sin grafenforskning. Bland förslagen nämns bland annat att använda grafen som ytbeläggning för att förhindra oxidation och rost, samt att förstärka byggnadsmaterial med grafenkompositer.

Rapporten ”Graphene feasibility study and foresight study for transport infrastructures” är öppen och tillgänglig för alla som vill veta mer om grafentillämpningar inom transportområdet.

Läs hela rapporten på Norskt Vegvesens webbplats

Fler projekt
Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…