Grafen – ett material för framtidens trafiklösningar

Material
Grafen & andra 2D-material

Förstudie kring norsk väginfrastruktur

Norska Statens Vegevesen vände sig till Chalmers Industriteknik för att genomföra en förstudie inom ramen för ett större forsknings- och utvecklingsprojekt kring norsk väginfrastruktur. Målet med studien var att koppla myndighetens framtida utmaningar med lösningar som skulle kunna förbättras med hjälp av grafenmaterial. Projektet inleddes med en workshop med deltagare från Chalmers och Statens Vegvesen, med syfte att identifiera och rangordna dessa utmaningar och hitta de mest relevanta fokusområdena.

En omfattande litteraturstudie genomfördes sedan inom områdena:

  1. Konstruktionsmaterial
  2. Sensorer för mätning av omgivande miljö
  3. Energiskördning
  4. Värmeöverföring i vägar
  5. Ytbeläggningar
  6. Kommunikation fordon till fordon

– Det visade sig att det finns många viktiga tillämpningar för Statens Vegvesen där grafen skulle kunna användas, när dessa är färdigutvecklade. Det är väldigt roligt att de gått vidare med forskningssamarbete tillsammans med Chalmers inom grafenförstärkt konstruktionsmaterial, säger Helena Theander, gruppchef på Chalmers Industriteknik och en av författarna till rapporten.

Projektet tog också fram en roadmap för vart och ett av de aktuella områdena, baserat på publika marknadsundersökningar, litteratur och diskussioner med europeisk grafenexpertis.

Slutligen gav författarna några förslag på områden där Statens Vegvesen bör prioritera sin grafenforskning. Bland förslagen nämns bland annat att använda grafen som ytbeläggning för att förhindra oxidation och rost, samt att förstärka byggnadsmaterial med grafenkompositer.

Rapporten ”Graphene feasibility study and foresight study for transport infrastructures” är öppen och tillgänglig för alla som vill veta mer om grafentillämpningar inom transportområdet.

Läs hela rapporten på Norskt Vegvesens webbplats

Fler projekt
Projekt

VELES – Det första regionala datarummet för smart hälsa (RSHDS) i Europa

Även om en enorm mängd hälsodata genereras varje sekund är det långt ifrån enkelt för vårdpersonal att få tillgång till dem. Dessutom registreras de flesta patienters hälsodata for…

Projekt

Foderprotein från avfall från livsmedelsindustrier och Digitala tvillingar för hållbara återvinningsanläggningar

Projekten identifierade digitaliseringsmöjligheter inom återvinningsindustrin med foderprotein tillverkning med Black Soldier Fly larver som fallstudie.…

Projekt

Molekyldynamiksimuleringar för utveckling av nya batterimaterial

Compular är en startup med bas i Göteborg, som är banbrytande inom utveckling av avancerade in-silico-material. Projektet som involverade Enerpoly, en annan svensk startup som u…