Big Science Sweden (BiSS)

Material & kemi

Big Science Sweden (BiSS) syftar till att stärka Sveriges förmåga och resurser för att utveckla och leverera avancerad teknik till storskaliga forskningsanläggningar där Sverige deltar.

BiSS hjälper företag, institut och universitet att delta i samarbeten och göra affärer med dessa forskningsanläggningar. Målet är bra affärer, innovations-drivande samarbeten och starka forskningsanläggningar samt en return-on-investment på Sveriges investeringar. I andra Europeiska länder ger verksamheter liknande BiSS god avkastning på detta sätt.

Chalmers Industriteknik leder, på uppdrag av Chalmers, BiSS verksamhet i Västsverige och ger företag stöd i kompetensutveckling, teknisk utveckling samt i att facilitera en större samverkan mellan industri och akademi. Det ökar möjligheterna för svenska företag att vinna upphandlingar och att öka sin försäljning av komponenter och utrustning till europeiska anläggningar.

De forskningsanläggningar som finns globalt utgör en mångmiljardmarknad på cirka 20-30 miljarder kronor per år och Sveriges bidrag utgör ca 1 miljard per år. Leveranser till forskningsanläggningar utgör dessutom en källa till utveckling av ny avancerad teknik och nya produkter, som kan innebära en industriell expansion inom en rad olika områden. Teknikbehoven inkluderar allt ifrån mekanisk tillverkning, material, elektronik, radioteknik, optik, robotik och process- och systemteknik. En del är standardsystem, medan andra är bortom dagens state-of-the-art och kräver utvecklingsarbete.

Anläggningarnas behov sträcker sig från den mest avancerade specifika spetsteknologin, till mer generella produkter och tjänster. Bredden skapar en mycket stor marknad för såväl små som medelstora och riktigt stora leverantörer. Att leverera avancerad utrustning till en forskningsanläggning kan kräva betydande insatser, men höjer den egna kompetensen och innovationsnivån. Leveranserna fungerar också som referensobjekt inför kommande affärer. Är man duktig på att leverera till traditionella storföretag, så finns också grunden för att arbeta med forskningsanläggningar.

Big science-anläggningar som Sverige är med och finansierar och som svenska företag kan leverera till:

CERN, DESYEISCAT , ESO, ESRF, ESS, FAIRMAX IVITERILLISISSKA, och XFEL

Parter och finansiering

BiSS arbetar utifrån ett nationellt perspektiv och har en nationell geografisk täckning. Arbetet utförs av universitet, institut och industriella nätverk i Göteborg, Luleå, Lund och Uppsala.

BiSS är finansierat av Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket.

— Chalmers Industriteknik har det operativa ansvaret för Nod Väst i Göteborg. Vi ska bygga upp ett nätverk av företag som successivt kan etablera sig som bra leverantörer av teknik och tjänster till anläggningarna. Det finns stora möjligheter för svenska företag inom området. Det är en outnyttjad marknad för dem, säger Patrik Carlsson, som är Co-Director för BiSS.

— Vi hjälper till med att matcha anläggningarnas behov mot företagens erbjudanden och intressen, fortsätter Patrik. Vi är därför mycket nyfikna på vad svenska företag kan och vill erbjuda. Svenska företag ses som mycket duktiga och pålitliga, men också som lite för blygsamma.

Broschyr The Swedish Guide, High-tech Swedish suppliers to Big Science 2019

Mer information om Big Science Sweden

Vill du veta mer?

Patrik Carlsson

Big Science Sweden, PhD

Fler projekt
Projekt

PLA-biobaserad plast från sekundära råvaror

Syftet med detta projekt är att utveckla en tekno-ekonomiskt gångbar produktionsväg för PLA, Polylactic acid, från andra generationens råvaror såsom sidoströmmar från sven…

Projekt

SpårKons

I det här projektet placerar vi användarna av produktpassen och deras behov i centrum. Avsikten är att öka insikten om vilken information om produkten som är relevant, dels för han…

Projekt

AutoWEEEdakt II – Automatisk AI baserat system för detektion av konsumentelektronikavfall

Under 2020 återvann EU 4,7 miljoner ton elektronikavfall med låg insamlingsprocent. I AutoWEEEdakt II projektet använder vi artificiell intelligens för att förbättra sorterin…