Vår story

Idag är Chalmers Industriteknik en verksamhet som erbjuder akademisk spetskompetens inom områdena energi, material, tillämpad AI och cirkulär ekonomi. Vi har två nischade dotterbolag och totalt omkring 100 medarbetare som alla arbetar med att göra morgondagen redo för framtiden. Resan hit har varit både spännande och utmanade.

1984, när allting började, fanns det Chalmersforskare som ville jobba med innovation och närmare näringslivet än vad dåtidens byråkrati tillät. Lösningen blev en fristående stiftelse som kunde hantera såväl affärsöverenskommelser som sekretess. För att Stiftelsen Chalmers Industriteknik ska kunna bildas krävs dock tillstånd från regeringen. Efter beslut i Chalmers styrelse tas 1000 kr ur Viggo Carlsens fond och stiftelsen kan börja sin verksamhet.

Genom åren har vi haft många olika typer av uppdrag – i olika delar av världen:

Miljövänliga transportmedel

1985 får vi industrins förtroende att koordinera den svenska delen av PROMETHEUS, den europeiska fordonsindustrins samarbetsprojekt för miljövänligare och säkrare transportmedel.

Robotdammsugaren

Få vet att vi  arbetade med den sonarteknik som finns i Elektrolux robotdammsugare.

Hamnen i Monaco

I Monacos största hamn, Condamine, byggdes i slutet av åttiotalet en kassunvågbrytare på pelare i ett spektakulärt projekt där Vattenbyggnad på Chalmers, SSPA och Skanska Teknik deltog. Chalmers Industriteknik var projektansvarig part gentemot den monegaskiska staten. Äventyret finns även fångat på film.

Aluminiumfri barriärplast i kaffepaket

Som första kaffeproducent kunde Löfbergs Lila utesluta aluminium i sina kaffeförpackningar tack vare vårt arbete. Idag använder nästa alla tillverkare diffusiontäta plastfolier.

Rederiet

Chalmers Industriteknik bemannade och drev under ett par år i slutet på nittiotalet M/S Dickson för sjöbefälsutbildning och charterverksamhet, liksom sjösäkerhetsutbildningar och Nordsjöplattformscertifikat.

Framtidens vitvaror

0,2 gram kemi, två liter vatten och ström från ett ficklampsbatteri är allt som behövs för en fyrapersoners disk – förutsatt att man använder enzymer som verkar vid låga temperaturer. I ett projekt för Elektrolux tog vi fram de första diskmaskinstabletterna. Vi gjorde även beräkningar på hur mycket livsmedlens hållbarhet minskade vid ojämn temperaturfördelning i kylskåpet. Det visade att kostnaden för kasserade livsmedel blev högre än för elförbrukningen under hela kylskåpets livslängd. Som en följd av detta projekt har idag många kvalitetskylskåp inbyggd fläkt för att bättre fördela kylan.

Listan kan göras lång…

Ta en titt bland våra genomförda projekt för att få en inblick i vår värld.

Vad kommer sen?

I mötet mellan teknik och människa uppstår nya möjligheter som löser nya utmaningar. Det är där vi är och där vi kommer att vara – minst lika länge till.