Nytt solenergiprojekt beviljat i med företaget Swedish Algae Factory och Chalmers

Bild från Swedish Algae Factory.

Materialgruppen, representerade av Erik Nilebäck och Johan Bengtsson, har fått steg 2 beviljat i av deras solenergiprojekt tillsammans med företaget Swedish Algae Factory (projektledare), teknisk ytkemi på Chalmers samt solcellsföretaget Midsummer AB. Projektet är del av utlysningen hypotesprövning från det strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation och syftar till att möjliggöra industriell beläggning innehållande skal från kiselalger (s.k. frustuler) på solceller och solpaneler för att komma närmare en produktintroduktion på marknaden. I tidigare del i projektet har frustuler påvisats ha effekthöjande egenskaper i omvandlingen av solljus till elektricitet i solceller och dessa lovande resultat ska nu utvidgas i projektet under 2 år. Chalmers Industritekniks del i projektet rör främst frågor kring industriell beläggningsteknik, kvalitetstestning samt att stöd i projektledningen.

Kontakt

Johan Bengtsson (gruppchef)

Kontakta mig