Nätverket Belok får positiv feedback för sitt arbete med energieffektivisering

Verksamheten i Energimyndighetens nätverk Belok är givande för både medlemsföretagen och för aktörer utanför nätverket. I budgetpropositionen 2022 omnämns nätverket i mycket positiva ordalag: ”Nätverken undanröjer hindren för energieffektivisering och deras dialoger mellan akademi, myndigheter och branschaktörer överbryggar hinder och bidrar till ett snabbare genomförande av nya lösningar, tekniker och metoder. Utvärderingen fastställer även resultat från nätverkens arbete sprids och kommer till nytta för aktörer utanför deras arbete med energieffektivisering och genomförande av åtgärder.”

Det känns givetvis roligt att vi uppmärksammas och att resultatet från arbetet gör skillnad för Sverige – säger Per-Erik, vd på CIT Energy Management. 

Per-Erik Nilsson driver nätverket som koordinator tillsammans med Helena N Lantz, biträdande koordinator.

Här hittar du mer information om Belok.

 

Kontakt

Per-Erik Nilsson (vd CIT Energy Management)

Kontakta mig

Kontakt

Helena Nakos Lantz

Kontakta mig