Det här är Marie-Louise!

Polymerer, i dagligt tal plaster, är hennes specialområde. Marie-Louise omsätter sin gedigna erfarenhet av utveckling och applikation av polymera material i syfte att skapa fler cirkulära materialflöden i samhället. Det kan till exempel innebära att engångsprodukter blir till flergångsprodukter, eller att fossilbaserat material byts ut till biobaserat, förnybart eller återvunnet material.

Med sin kunskap och sin nyfikenhet för smarta lösningar bidrar Marie-Louise till nya innovationer och en mer hållbar morgondag. Hennes insikter från arbetet är också värdefulla för policyutveckling när det gäller att driva på för att ersätta fossila material.

Står ditt företag inför utmaningar för att öka er innovations- och konkurrenskraft inom de här områdena?

Kontakt

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Kontakta mig