Vilhelm Verendel

Vilhelm arbetar med data-driven innovation och projektledning. Det inkluderar nya metoder för aktörer som önskar samverka kring data, hur innovation kan ske på tvären mellan sektorer med olika legala förutsättningar, samt kunskapsöverföring från forskning och utveckling baserat på data. Vilhelm brinner för hur data och nya teknik kan leda till sociala innovationer.

Vilhelm har en bakgrund inom komplexa system och datavetenskap och har doktorerat på Chalmers. Efter disputation jobbade över fem år med data science och maskininlärning inom forskning, samt byggde upp och ledde enheten Data Science Research Engineers på Chalmers. Vilhelm har jobbat i internationella forskningsprojekt och samverkat med aktörer inom offentlig och privat sektor

Titel Projektledare
Expertis Data Science and Analysis, Projektledning, Patentdata, Forskning
Mobil 072-164 23 30
Epost vilhelm.verendel@chalmersindustriteknik.se