Sophie Charpentier

Sophie arbetar med allt som hjälper till att etablera grafen inom industrin - direkt med företag, inom SIO Grafen och det europeiska projekt Graphene Flagship. Hon är involverad i allt från affärsutveckling till projektledning.

Sophie är filosofie doktor i fysik.

Titel Projektledare, PhD
Expertis Grafen, fysik, mikro- och nano-tillverkning, karakterisering
Mobil 073-302 27 61
Epost sophie.charpentier@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/sophiejcharpentier/