Sophie Charpentier

Sophie jobbar som projektledare inom cirkulär ekonomi med fokus på spårbarhet och minskning av användning av engångsartiklar. Hon brinner för att skapa en mer hållbar framtid.

Sophie är filosofie doktor i fysik och har tidigare arbetat på Chalmers Industriteknik med allt som hjälper till att etablera grafen inom industrin – direkt med företag, inom SIO Grafen och det europeiska projekt Graphene Flagship. Hon har förmågan att dyka djupt i innehållet samtidigt som hon håller den större bilden och målen i sikte. Sophie har även varit med och byggt upp projektkonsortier, skrivit ansökningar och ordnat konferenser och seminarier.

Titel Projektledare, PhD
Expertis Innovation, spårbarhet, nudging, material, cirkulär ekonomi
Telefon 031-772 43 61
Mobil 073-302 27 61
Epost sophie.charpentier@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/sophiejcharpentier/