Roger Nordman

Roger arbetar med energifrågor i industrin och energisamspelet mellan industri och samhälle. I arbetet innebär det bland annat att genomföra projekt som påskyndar omställningen till en mer hållbar industrisektor, och att använda tillförd energi på bästa möjliga sätt. Roger brinner för innovation och hållbarhet. Två intressanta områden är energieffektivisering och processintegration, där vi genom fortsatt utveckling har stor möjlighet att påverka den framtida miljön både på lokal och global nivå.

Roger är civilingenjör i kemiteknik samt teknologie doktor i energiteknik från Chalmers. Han har under cirka 15 år arbetat inom SP och RISE med energifrågor, både tekniska komponenter och system samt med energianvändningen i industri och samhälle. Roger är specialist på värmepumpar, energieffektivisering och processintegration. 

Han har varit verksam i Värmeforsk, forskarskolan REESBE, och i de europeiska organisationerna EHPA (European Heat Pump Association) och vice ordförande i EUREC (EUropean Renewable Energy Council). Under flera år var Roger även aktiv inom flera IEA-initiativ. 

Titel Projektledare
Expertis Energieffektivisering, Processintegration, Projektledning, Processledning, Energisamverkan, Industriella värmepumpar, Energikartläggning, Energikombinat
Mobil 070-601 06 19
Epost roger.nordman@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/rogernordman/
Citat
Jag vill alltid bidra till att göra skillnad till det bättre.