Moheb Nayeri

Moheb jobbar med projektledning och teknisk utveckling, främst inom projekt mot återvinningsindustrin. I det tekniska arbetet så utnyttjar han främst computer vision baserade metoder.

Moheb doktorerade inom fysikalisk kemi 2011 från Göteborgs universitet. En stor del av doktorandtiden arbetade han med att bygga ihop ett känsligt mätinstrument som används främst inom grundforskning.

Han är civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik samt teknisk doktor i fysikalisk kemi.

Titel Data scientist, PhD
Expertis Datorseende och fysikalisk kemi
Mobil 0733-69 20 29
Epost moheb.nayeri@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/moheb-nayeri-55848622/
Citat
Teknisk innovation och utveckling för att förbättra sortering och separering inom återvinning är en eftersatt men viktigt aspekt för att nå ett mer hållbart konsumtionssamhälle.

Moheb reder ut begreppen...

Smart återvinning

Användning av teknologiska hjälpmedel för att effektivisera återvinning.

Prototyputveckling

Utveckling av nya metoder för att effektivisera försortering och separering av material och produkter vid återvinningstillfället.