Marie-Louise Lagerstedt Eidrup

Marie-Louise jobbar med materialfrågor specialiserad inom området biopolymerer. Hon drivs av att bidra till att innovationer och kunskap kommer till nytta för mänsklighetens bästa utan att belasta vår planet.

Marie-Louise har många års erfarenhet från svensk industri huvudsakligen inom hygien- och medicinteknisk industri. Hon har haft flera olika roller, såsom bland annat ledande funktioner inom forskning & utveckling och produktlansering. Hon har drivit globala utvecklingsprojekt i samarbete med leverantörer. Hon är civilingenjör i kemiteknik från Chalmers, teknologie licentiat i polymerteknologi.

Titel Projektledare, Tekn. Lic/Civ.ing
Expertis "Hållbara materialval för cirkulära produktlösningar” och polymera material
Telefon 031-772 43 62
Mobil 073-412 22 15
Epost marie-louise.lagerstedt.eidrup@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/marie-louise-lagerstedt-eidrup-0433652/
Citat
Alltid nyfiken!