Maria Jangsten

Marias passion är att bidra med lösningar för ett hållbart samhälle genom att fokusera på optimering och effektivisering av energianvändningen i byggnader. Detta genom att utreda lösningar för byggnaders energisystem på teknik och systemnivå, inventera av kyla- och värmesystem i byggnader för ökad energieffektivisering och analysera fjärrkyla- och fjärrvärmesystem för ökad prestanda.

Maria har doktorerat på Chalmers Tekniska Högskola inom fjärrkyla med fokus på förbättrad prestanda av undercentralen samt högre temperaturer. Utöver detta har Maria erfarenhet som konsult, i egen regi och som deltidsanställd. Hon har också erfarenhet från byggprojektledning av värme- och kylsystem i kommersiella fastigheter i New York. Maria har en masterexamen i hållbara energisystem från Chalmers och en kandidatexamen i maskinteknik från Manhattan College.

Titel Projektledare, Tekn. Doktor
Expertis Fjärrkyla, fjärrvärme, energieffektivisering, energisystem, kyla- och värmesystem i byggnader
Mobil 072-378 07 75
Epost maria.jangsten@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/maria-jangsten-55388445/
Citat
Vi vet vad vi måste göra och varför, men vad vi behöver mer av är handlingskraft.