Malin Jacobsson

Malin arbetar i flera olika energirelaterade projekt för både företag och myndigheter.

Malin är civilingenjör från Chalmers, med inriktning mot energisystem. Hon gjorde sitt examensarbete på Alelion Energy Systems om truckbatterier för frekvensreglering. Arbetet bestod av simuleringar av hur en ordinarie verksamhet inom materialhantering kan påverkas om truckbatterierna levererar frekvensreglerande kraft när de står parkerade, samt en undersökning av vilka utmaningar som finns för aktörer som vill delta med lagringsenheter på dagens FCR-marknad.

Titel Civilingenjör i Kemiteknik med fysik, master i Hållbara energisystem
Expertis Energilagring, Frekvensreglering, Elmarknaden
Telefon 031-17 30 33
Epost malin.jacobsson@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/malin-jacobsson/