Malin Jacobsson

Malin är projektledare på CIT Industriell Energi. Hon arbetar bland annat med industriell energianvändning, elektrifiering och klimatberäkningar.

Malin är civilingenjör från Chalmers med specialisering inom hållbara energisystem. På CIT Industriell Energi arbetar hon med energirelaterade projekt för både företag, myndigheter och kommuner. Hon arbetar bland annat med utredningar åt Energimyndigheten om energianvändning i industrin och med energikartläggningar enligt Lagen om energikartläggning i stora företag. Utöver detta koordinerar Malin ett svenskt konsortium inom ett internationellt samarbetsprogram, Electrification in Industry, inom IEA IETS.  Vidare driver Malin flertalet projekt relaterade till klimatberäkningar och prioritering av hållbarhetsåtgärder.

Malin genomförde sitt examensarbete på Alelion Energy Systems, där hon undersökte truckbatteriers potential att användas som lagringsenheter för att stabilisera elnätet (FCR).

Titel Projektledare, Civilingenjör
Expertis Hållbara energisystem, Elektrifiering, Frekvensreglering & Klimatberäkningar
Telefon 031-17 30 33
Epost malin.jacobsson@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/malin-jacobsson/