Kerstin Jedvert

Kerstin arbetar med materialfrågor med särskilt fokus på biobaserade material. I arbetet innebär det bland annat att ta fram alternativ som kan ersätta oönskade eller fossilbaserade material och bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Kerstin hjälper företag i sina materialutvecklingsprojekt, t.ex. genom teknisk kunskap eller genom att hitta nya samarbetspartners och leverantörer. Kerstin brinner för innovation och hållbarhet. Hon vill gärna bidra till att intressanta forskningsresultat tas vidare så att de kommer till nytta i att möta samhällets behov.

Kerstin är civilingenjör i bioteknik med en doktorsexamen i kemiteknik från Chalmers. Hon har mångårig erfarenhet av forskning och projektledning från akademi (Chalmers, Friedrich Schiller Universität) och forskningsinstitut (Swerea, RISE Research Institutes of Sweden). Projekten har framför allt haft en inriktning mot utveckling av biobaserade eller återvunna/cirkulära material, t.ex. inom textil, nonwoven, kolfiber och medtech.

Titel Projektledare, Tekn.Dr.
Expertis Materialvetenskap, Biopolymerer, Kemi, Textil
Telefon 031-772 43 45
Mobil 072-394 33 25
Epost kerstin.jedvert@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/kerstin-jedvert-a7797242/
Citat
Genom nyfikenhet och samarbete hittar vi lösningar på dagens utmaningar.