Josep Termens

Josep jobbar som energikonsult inom energieffektivisering i fastigheter och som projektledare inom energirelaterade FoU-projekt. Han är även koordinator i Energimyndighetens nätverk Relivs (Resurseffektiv livsmedelshantering) som hjälper storköksverksamheter och livsmedelsbutiker att hantera energifrågor. Josep brinner för energiåtervinning, minska effekttoppar, delning av energi, energilagring, solceller och samverkan mellan elfordon och elsystemet (V2X).

Josep är Industriell Ingenjör (MSc.) med inriktning energiteknik från Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona). Han har även en examen inom förnyelsebar energi från Newcastle University. Josep är certifierad energikartläggare och certifierad energiexpert.

Titel Energikonsult och projektledare
Expertis Energieffektivisering, förnybar energi, projektledning
Mobil 0734-11 74 59
Epost josep.termens@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/josep-termens-b7b21a39/