Jonas Löfvendahl

Jonas är kommunikatör med fokus på 2D-material, forskning och hållbarhet. Han ingår i SIO Grafens programkontor. Jonas drivkraft är nyfikenhet och att skapa konkreta budskap. Han vill stärka svensk innovationskraft och göra effektiv praktik av spännande teori.

Jonas har 20 års erfarenhet som skribent, journalist, författare, redaktör, kommunikatör, översättare och intervjuare. Han är utbildad journalist från Göteborgs universitet och har jobbat mycket med både press, akademi och företag.

Titel Kommunikatör
Expertis Skriva, bearbeta och analysera text och kommunikation.
Telefon 031-772 43 26
Mobil 070-141 01 23
Epost jonas.lofvendahl@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/jonaslöfvendahl/
Citat
Hur vi uttrycker oss är extremt viktigt när fakta och åsikter framförs. Kan vi göra krångliga sammanhang glasklara är mycket vunnet.