Jonas Löfvendahl

Jonas ansvarar för kommunikationen på SIO Grafen, ett nationellt innovationsprogram med ambitionen att stärka gränsöverskridande samverkan inom grafenområdet. Jonas drivkraft är nyfikenhet och att skapa konkreta budskap. Genom att sprida ordet om grafen vill han stärka svensk innovationskraft och göra effektiv praktik av spännande teori.

Jonas har 20 års erfarenhet som skribent, journalist, författare, redaktör, kommunikatör, översättare och intervjuare. Han är utbildad journalist från Göteborgs universitet och har jobbat mycket med både press, akademi och företag.

Titel Kommunikatör
Expertis Skriva, bearbeta och analysera text och kommunikation.
Mobil 070-141 01 23
Epost jonas.lofvendahl@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/jonaslöfvendahl/
Citat
Hur vi uttrycker oss är extremt viktigt när fakta och åsikter framförs. Kan vi göra krångliga sammanhang glasklara är mycket vunnet.