Joakim Wigström

Joakim hjälper företag med utveckling av mjukvara. Fokus är att skapa algoritmer som löser komplexa optimeringsproblem. Han gillar att realisera och förbättra innovationer så att dessa kan komma till nytta för sammhället.

Joakim har tidigare arbetat som mjukvaruutvecklare inom industrin, både i en konsultroll och på produktbolag. Området har bland annat varit inbyggda system. Han har även en bakgrund inom kemi och disputerade i fysikalisk kemi 2015. Arbetet gällde utveckling av biosensorer, baserade på elektrokemisk detektion och enzymer, för detektering av frisättning av neutrotransmittorer i vävnad. Sedan han började på Chalmers Industriteknik 2018 har han arbetat med att hjälpa företag med utveckling av mjukvara och algoritmer.

Titel Datascientist, Chemist, PhD
Expertis Mjukvaruutveckling, Algoritmutveckling, Optimering
Telefon 031-772 40 20
Mobil 076-850 46 71
Epost joakim.wigstrom@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://se.linkedin.com/in/joakimwigstrom