Joakim Wigström

Joakim har flera års erfarenhet av mjukvaruutveckling och har utvecklat mjukvara för dokumenthantering, samt applikationer och inbyggda system för life science och marina applikationer.

Joakim har flera års erfarenhet av mjukvaruutveckling, inom mjukvarudesign, programmering och elektronikdesign. Han har utvecklat mjukvara för dokumenthantering, samt applikationer och inbyggda system för life science och marina applikationer. Under sina doktorandstudier utvecklade Joakim elektrokemiska metoder för att studera utsöndring från enstaka körtelceller.

Han är filosofie doktor i Analytisk Kemi vid Chalmers tekniska högskola.

Titel fil.dr.
Expertis Mjukvaruutveckling: mjukvarudesign, programmering och elektronikdesign. C++, Java, Kotlin, Python, Embedded, Linux, Electronik, Microfluidics, Mechanics, Microfabrication, Electrochemistry
Telefon 031-772 40 20
Mobil 0768-504671
Epost joakim.wigstrom@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn www.linkedin.com/in/joakimwigstrom
Citat
Jag är kreativ och min drivkraft är att arbeta med problemlösning och med ständiga förbättringar.