Ingrid Nyström (vd CIT Industriell Energi)

Ingrids drivkraft har alltid varit resurseffektivitet – att bidra till att vi utnyttjar våra resurser på bästa sätt. Utöver rollen som VD, står hennes arbete på tre ben. Som senior rådgivare inom f3, kunskapscentrum för förnybara drivmedel bidrar hon med utredningskompetens inom området och strategiskt stöd för centrumsamverkan. Det andra benet utgörs av konsultuppdrag relaterat till energieffektivisering och energisystem – till exempel kopplat till stödmaterial för industriföretag och ofta på uppdrag av Energimyndigheten. Det tredje benet går mer ”på tvärsen” genom att hon bidrar med projektledning samt metod- och projektutveckling inom företaget.

Ingrid har bred kompetens inom energi och energisystem generellt, baserat på erfarenhet från energiföretag och forskarutbildning inom energisystemanalys samt därefter vidareutvecklad genom lång konsulterfarenhet.

Hon är teknologie doktor i energisystemteknik och vd för dotterbolaget CIT Industriell Energi.

Titel Vd, Tekn. Dr.
Expertis Hållbara förnybara drivmedel, energieffektiviseringsarbete i industriföretag, strategiska energiutredningar, energisystemanalys
Telefon 031-161064
Mobil 070-382 4565
Epost ingrid.nystrom@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/ingrid-nyström-651a2182