Emmi Voogand

Emmi vill göra det svåra enkelt att förstå genom bra text. Hon jobbar med administration, kommunikation och kanslikoordinering för f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel och samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system i samarbete med Energimyndigheten. Emmi tillgängliggör och sprider resultat av forskning om hållbara förnybara drivmedel som utförs inom dessa forum, internt och externt. Nätverksarbete, planering och uppföljning av olika möten, seminarier, konferenser och andra aktiviteter hör också till hennes arbetsuppgifter.

Emmi har en BSc i miljövetenskap. Hon har även studerat miljörätt, miljöpsykologi mm.

Titel Projektkoordinator
Telefon 031-16 10 72
Epost emmi.voogand@chalmersindustriteknik.se

Emmi reder ut begreppen...

f3 – fossil free fuels

Nationellt kunskapscentrum för samverkan mellan industri, högskolor, institut och myndigheter med gemensamt intresse av att bidra till en hållbar transportsektor genom vetenskapligt grundad kunskap om hållbara förnybara drivmedel.