Emmi Voogand

Som tvärvetenskaplig miljövetare drivs Emmi av viljan att göra det svåra enklare att förstå. Hon gillar att utforska kopplingar inom och mellan system för att bidra till en bredare förståelse för både problem och lösningar. Emmi har lång erfarenhet av praktisk koordinering och stöttning av aktörssamverkan i olika former, främst på området förnybara drivmedel. Där har hon jobbat med att sprida forskningsresultat och genomföra olika kommunikationsaktiviteter. Emmi tar fram och anpassar material och underlag i många syften, från artiklar till nyhetsflöden till sammanställningar och rapporter.

Emmi har en BSc i miljövetenskap. Hon har även studerat tillämpad miljörätt, miljöpsykologi, språk, skrivande och projektledning.

Titel Projektkoordinator
Telefon 031-16 10 72
Epost emmi.voogand@chalmersindustriteknik.se