Blerina Gjoka

Blerina arbetar med utveckling av teknologier baserade på 2D-material med fokus på grafenbaserade kompositer. Det innebär att man använder avancerade grafenmaterial för att lösa olika utmaningar inom flera områden där andra kompositer saknar antingen prestanda eller hållbarhet. Hon är även engagerad i nätverksbyggande och att föra ut forskningen från laboratorier till marknaden. Blerina erbjuder skräddarsydd teknisk expertis inom grafenteknologier, polymerer och uppskalning av aktiviteter som säkerställer en effektiv tekniköverföring för nya innovativa applikationer.

Blerina har en magisterexamen i kemi och farmaceutisk teknologi från University of Perugia i Italien. Därefter University of Padova där hon tog sin doktorsexamen i kemi med fokus på katalysatorutveckling för omvandling av CO2 och kolråvara till alternativa kemikalier. Efter en tid på Polytechnic i Milano började hon på Sintef i Norge som forskare inom områdena organometallisk kemi och omvandling av kolråvara med hjälp av miljövänliga och effektiva katalysatorer. Därefter började hon som forskare på Abalonyx (fd LayerOne Company) där fokus var på syntes, modifiering och utveckling av material baserade på grafen för olika tillämpningar.

Blerina har kunskap inom forskning, teknik, marknad och industri av grafenbaserade material samt en djup förståelse inom materialvetenskap. Hon är expert på att bygga nätverk och att leda industriella projekt både nationellt och internationellt.

Titel Projektledare, Msc/PhD i kemi
Expertis Grafenteknologier, 2D-material, polymerer, tech transfer
Telefon 031-772 43 53
Mobil 072-164 54 04
Epost blerina.gjoka@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/blerina-gjoka-5b2412a5/
Citat
Ingenting i livet är att frukta, det är bara att förstå. Nu är det dags att förstå mer så att vi kan frukta mindre. – Marie Curie