Anders Engström

Anders bidrar med att säkerställa ett flöde av FoU resultat till investerbar innovation, ofta via förutsägbara avtal. Hans erfarenheter kommer från uppdrag inom processindustri, industrigaser, affärsutveckling för att efterhand inrikta sig alltmer mot innovation och design för att möjliggöra innovation. Oftast har dettavarit i internationella sammanhang, storföretag och H2020. Påsenare tid har Anders jobbat mycket med att skapa, förvalta och avveckla avknoppningsföretag.

Anders är utbildad civil ingenjör i kemiteknik, men som relativt snart gled över mot affärssidan hos industrin. I början med dimensionering av rökgasrening för kolkraftverk, senare papper och massa kring viror, industrigas och affärsutveckling. Han var under ett antal år ansvarig för AGAs affärsutveckling i norra Europa. Tiden på AGA gav erfarenheter från större förhandlingar och av ett bolag med ett fantastisk ledarutvecklingsprogram. En tid på ABB i Västerås som ansvarig för ett Center of Excellence inom automation för massaindustrin, det gav erfarenheter från AAB’s krisår. Senare vVD på RISE Innventia med ansvar för avtal och IPR, efter det Technology Transfer på RISE AB.

Titel Projektledare, MSc
Expertis Skapande av samarbeten och avtal för dessa, företagsledning, rekrytering, management consulting och problemlösning.
Mobil 076-876 73 71
Epost anders.engstrom@chalmersindustriteknik.se
Citat
Viktigt är att fånga värde, inte bara skapa det.