Anders Åsblad

Anders brinner för att inte låta industriell restvärme gå till spillo utan hitta sätt att använda den internt (exempelvis för värmeåtervinning) eller externt (för fjärrvärme eller elproduktion). Anders arbetar med energikartläggningar, utredningar samt deltar i forskningssamarbeten. Han är även IT-ansvarig.

Anders har arbetat på Chalmers Industriteknik sedan 1990, men har även en bakgrund inom experimentell värmepumpforskning. Han är civilingenjör i kemiteknik.

Expertis Processintegration, industriell restvärme, bioraffinaderier
Telefon 031-16 10 63
Epost anders.asblad@chalmersindustriteknik.se

Anders reder ut begreppen...

Industriell restvärme

Värme som lämnar en industri genom att kylas bort i luftkylare eller med kylvatten. Värmen kan också försvinna med rökgaser från pannor eller som varm frånluft från processer. Eller så försvinner det genom värmestrålning från varma ytor.