CCUS/BECCS-system i industrin

CCUS/BECCS-system i industrin är en av de mest intressanta möjligheterna för framtida minskning av klimatgasutsläpp från industrin. För att uppnå nödvändig radikal minskning måste i många fall olika kombinationer av tekniker, förutom CCUS/BECCS, införas, till exempel elektrifiering, bioraffinaderier, vätgas, AI och/eller industriell symbios. En ökad kunskap om möjligheter att använda CCUS/BECCS i olika industrier och dess möjliga roll i framtida industrisystem är därför av stor betydelse.

Syftet med seminariet är:

  • Att ge en översikt över större pågående projekt och utvecklingar i Sverige
  • Att diskutera systemaspekter för CCUS/BECCS i industriella tillämpningar
  • Att identifiera möjligheter till ökat nätverkande i Sverige och internationellt inom IEA

Moderator: Thore Berntsson

Ett fullständigt program kommer att publiceras inom kort.

Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA:s samarbetsprogram IETS TCP (Industrial Energy-Related Technologies and Systems).

Till anmälan

Eventinformation

  • Start: 2022-03-16 13:00
  • Slut: 2022-03-16 16:30
  • Plats: Online