TRACELAND – Innovativt spårbarhetsprojekt inom fiske

Cirkulär ekonomi
Spårbarhet och digitala produktpass
Nya landningsregler inom fisket och det europeiska digitala produktpasset (DPP) skapar nya krav för mer exakta data och en bättre förvaltning av havsresurserna.

Chalmers Industriteknik, tillsammans med CodeIT och Sone4, har beviljats Eurostars finansiering från EUREKA Network för att utveckla Legal Landing, en användarvänlig spårbarhetslösning för vildfångad fisk som ska kunna erbjuda en säker, effektiv och kostnadseffektiv lösning för att uppfylla dessa krav. Genom att byggas på ett flexibelt sätt, kommer Legal Landing att kunna möta spårbarhetsbehov hos företag av olika storlekar och sektorer.

Projektet, som kallas TRACELAND, syftar till att säkerställa produktkvalitet, hållbarhet, och laglighet i enlighet med nya branschkrav. TRACELAND ska hjälpa fiskerinäringen att snabbt och smidigt anpassa sig till nya regleringar samt förbättra transparens och effektivitet i fiskeribranschen.

Projektet kommer att pågå över 2,5 år.

Eurostars är det största internationella finansieringsprogrammet för små och medelstora företag som syftar till att skapa innovativa produkter, processer eller tjänster för kommersialisering. TRACELAND valdes ut under Eurostars-3, Call 6, som avslutades i mars 2024 och medfinansieras av de nationella budgetarna i varje partners stat, via Norges forskningsråd (Forskningsrådet) och Sveriges innovationsmyndighet (Vinnova), samt av EUREKA Network.

Vill du veta mer?

Nikolaos Xafenias

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…