Utbildningar och kurser

Porträtt av Kent Rundgren: fotograf Johan Palmborg. Fotomontage: Astrid Hedenström.

Behöver ert företag eller organisation ny kunskap?

Vi ger i dag utbildningar och kurser inom en rad olika områden, men framförallt inom energi och cirkulär ekonomi. Detta på uppdrag från företag och organisationer. Vi skräddarsyr gärna ett upplägg för ditt företag eller organisation. Vi anpassar behovet och upplägget ända från att ingen kunskap finns till expertnivå av kunskap. Tveka inte att kontakta oss för ett upplägg.

Kontaktpersoner:

Cirkulär ekonomi: Andreas Hanning

Energi: Per-Erik Nilsson

Bilden illustrerar fem nivåer kopplat till kunskapsbehov.