Plan för jämställdhet och likabehandling

Detta är en formellt beslutad plan och policy för Chalmers Industritekniks inklusive dotterbolagens systematiska och förebyggande arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Planen innehåller både övergripande information om ramverk, ansvarsfördelning och budget som finns inom jämställdhets- och likabehandlingsarbetet samt de prioriterade områden som verksamheten aktivt arbetar med.

Här kan du läsa hela dokumentet ”Plan för jämställdhet och likabehandling vid Chalmers Industriteknik”.

Vid frågor kontakta Golaleh Ebrahimour, VD, Chalmers Industriteknik.