Paul Häyhänen (enhetschef)

Paul brinner för att skapa tillfällen för forskning och innovation att bidra till ett hållbart samhälle. Förutom att leda avdelningen Innovation & projektledning på Chalmers Industriteknik, så jobbar Paul bland annat med affärsutveckling av pilotlina för additiv tillverkning med metaller.

Paul har bakgrund och erfarenhet från branscher som telekom, rymd, försvar och medicinteknik i roller som vice VD, FoU-avdelningschef och projektledare. Paul är också ordförande i Institutionsrådet för Microtechnology and Nanoscience Institution och har haft flera roller som styrelseordförande och ledamot i forskningscentra och privata företag.

Titel Avdelningschef, Innovation & projektledning
Expertis Mikrovågsteknik, ledning och styrning av projekt, strategi- och affärsutveckling, ISO 9001 and AS 9100 certifiering.
Telefon 031-772 44 47
Mobil 072-396 33 03
Epost paul.hayhanen@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn http://linkedin.com/in/paulhayhanen
Citat
De flesta forskningsresultat går att tillämpa – om man bara skapar en kontinuerlig dialog mellan forskning och industri.