Kent Rundgren

Kent älskar att coacha entreprenörer med innovationsrådgivning inom teknik, marknad, team och finansiering. Han arbetar med affärs- och produktutveckling för små- och medelstora företag (SME), har koll på offentliga bidrag, gör haveri- och materialvalsstudier samt nätverkar för hållbar utveckling.

Kent har en bred och djup erfarenhet av affärs- och teknikutveckling för SME. Han disputerade 1989 med avhandlingen ”Zirconia Thoughend Mullite and Silicon Nitride Ceramics”.

Kent är högskolekemist med en PhD i keramiska material.

Titel Innovation Manager Ecosystem SME, PhD
Expertis Innovation Management SME, keramiska material, offentliga bidrag för SME, nätverk, marknad och försäljning
Telefon 031-7724310
Mobil 0730-79 42 83
Epost kent.rundgren@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/kentrundgren
Citat
Steg för steg hjälper jag företagen att växa mot en hållbar framtid.