Johan Ek Weis

Johan arbetar med allt som hjälper till att etablera grafen inom industrin - både direkt med företag och inom SIO Grafen. Är involverad i allt från experiment i labbet till säljaktiviteter, och från projektledning till uppdateringen av agendan för grafen i Sverige.

Johan har arbetat med kolnanomaterial (kolnanorör och grafen) i över 10 år. Sedan han disputerade 2011 har han arbetat med grafen på heltid – först som forskare. På Chalmers Industriteknik har fokus varit att hjälpa företag att ta nytta av det nya materialet.

Titel Projektledare, grafenexpert
Expertis Grafen, karakterisering
Mobil 076-607 22 84
Epost johan.ekweis@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/ekweis

Johan reder ut begreppen...

Grafen

Grafen är ett nytt material som har potential att förbättra produkter inom ett väldigt brett område och kan även skapa helt nya lösningar.

SIO Grafen

SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.