Johan Ek Weis

Johan arbetar med allt som hjälper till att etablera grafen och andra 2D-material inom industrin. Han arbetar med innovationer direkt tillsammans med företag, strategiskt med brett perspektiv inom SIO Grafen och är ordförande inom standardiseringskommittén för nanoteknik i SIS – Svenska Institutet för Standarder.

Johan har arbetat med kolnanomaterial (kolnanorör och grafen) sedan 2006. Han är civilingenjör i fysik från Chalmers och teknisk doktor från University of Edinburgh. Han har forskat på kolnanomaterial i Sverige, Belgien, Storbritannien, Brasilien och Tjeckien. Sedan han började på Chalmers Industriteknik 2015 har fokus varit att hjälpa företag att ta nytta av nya material.

Titel Projektledare, PhD
Expertis Grafen, innovation, standardisering
Mobil 076-607 22 84
Epost johan.ek-weis@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/ekweis

Johan reder ut begreppen...

Grafen

Grafen är ett nytt material som har potential att förbättra produkter inom ett väldigt brett område och kan även skapa helt nya lösningar.

SIO Grafen

SIO Grafen är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen.